Väestökartoitus 1712

Venäläisten valtasivat Kannaksen alueen 1700-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Vallatuilla alueilla tehtiin vuonna 1712 venäläisten toimesta kartoitus, jossa selvitettiin alueen kylät, niiden olosuhteet ja asukkaat. Selvitystä on käytetty pohjana mm. lahjoitusmaiden myöntämiselle. Selvitystä on ollut tekemässä useita ryhmiä ja kirjureita. Tästä johtuen esimerkiksi henkilönimien kirjaustapa vaihtelee. Joillain alueilla on kirjattu huolellisesti sukunimet ja patronyymit, toisilla vain toinen näistä, ja paikoin ei ole kirjattu kuin pelkkä etunimi. Väestötiedoissa on mukana myös henkilöiden ikätietoja. Näitä ei voi kuitenkaan pitää kovin luotettavina.

Seuraavien linkkien kautta löytyvät osittaiset tulkinnat aineistosta. Pyhäjärven ja Käkisalmen maalaiskunnan osalta on tulkittu myös kyläkuvailuja, samoin muutaman Metsäpirtin kylän osalta. Raudun, Sakkolan ja suureksi osaksi myös Metsäpirtin osalta on asiakirjasta poimittu vain asukkaita koskevat tiedot.

Pyhäjärven ja Käkisalmen maalaiskunnan kylät (pdf)

Sakkolan kylät (pdf)

Metsäpirtin kylät (pdf)

Raudun kylät (pdf)