Päivitetty:       14.1.2019/khi

 

Suvannon seudun sukututkimuspiiri

Luovutetun alueen pitäjät vuonna 1939: Metsäpirtti, Pyhäjärvi, Rautu, Sakkola ja Vuoksela

 

Kirjallisuusluettelo

Yleiskirjallisuus

Historiaa

 

Akiander Matth.; Om donationerna I Wiborgs Län. Helsinfors 1864.

Annie Margaret Clive Bayles; Vignettes from Finland or Twelwe in Sbtrawberry Land. Julk. Samson Low, Marston & Company Ltd., London 1895. 296 s. Voi hankkia; Elibron Classics sähköpostitse, www.elibron.com. Teos sisältää 25 sivun kuvauksen retkestä Sakkolassa ja Larin Parasken tapaamisesta.

Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600-luvuilta. Joensuu – Petroskoi 1987

Anon.: Från en forskningsresa. Kaukomieli I, s. 96-130, Viipurilainen Osakunta, Viipuri

Asiakirjoja Karjalan historiasta 1500- ja 1600- luvuilta II. Käkisalmen läänin maakirjat vuodelta 1637. Joensuu – Petroskoi 1991

Danielson-Kalmari, Johan Richard: Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen. IV: Idän ja lännen taistelua Karjalassa. Porvoo, WSOY, 1931. 523 s.

Danielson-Kalmari J.R.; Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen.

Eronen Simo; Orjavallan perintö. Otava 1920. 370 s.

Evakkokertomuksia. Uudenmaan Karjalaisseurojen Piiri ry, Kulttuuritoimikunta. Helsinki 2001. 222 s. ISBN 951-812-070-6

Grotenfelt Kustavi; ”Vanha Suomi” Venäjän vallan aikana ja jälleen yhdistettynä muuhun Suomeen. Kaukomieli V, s. 1-10. Viipurilainen Osakunta, Porvoo 1912,

Haataja Lauri: Karjala-nostalgia. (Martti Lintunen, valokuvat). Porvoo, Helsinki, Juva, WSOY, 1990s. ISBN 951-0-16560-3

Hannikainen O.: Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. Helsinki 1888. 187 s.

Helander Otto Imm.: Wiipurin läänin kalenteri 1893, näköispainos. Karisto, Hämeenlinna 1992

Hopia Kristiina: Vanhoja asiakirjoja Pyhäjärven ja Sakkolan pitäjistä

·       Savuveroluettelo Sakkolan pitäjästä v. 1696

·       Sakkolan vero- eli henkikirjat v. 1724

·       Sakkolan väestöluettelot v. 1754

Huitu Pellervo; Karjalan kannaksen maataloudesta ja sen kehittymisestä itsenäisyytemme aikana. Kaukomieli VII, s. 157-171, Viipurilainen Osakunta, 1935.

Huovila Marja; Käkisalmen läänin vaiheita esihistoriasta vuoteen 1811. Lahti 1995

Häkkinen Kari 2017: Sydänääniä Karjalasta. REUNA Kustantamo ja Kirjakauppa Oy.

Härkönen Iivo (toim.): Karjalan kirja. WSOY, Porvoo 1932. 1088 s. Liitekartta; karjalaisten asuma-alueet

Jaakkola Jalmari; Suomen muinaiset valtarajat vuoteen 1323. Historiallisia tutkimuksia VII. Suomen historiallinen seura. 1925. 283 s.

Kallio O.A.; Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen.

Karimo Aarno; Penikulmia nielemässä. WSOY, 1929. 264 s.

Karjala 1 – 5: Arvi A. Karisto Oy. Hämeenlinna 1981 – 83

Karjalan monet kasvot. Valitut Palat, Helsinki 2000

Karste-Liikkanen Greta: Pietari-suuntaus kannakselaisessa elämän kentässä 1800-luvun loppupuolelta vuoteen 1918. Suomen muinaismuistoyhdistys. Forssa 1968

Katajala Kimmo; Nälkäkapina. Veronvuokraus ja talonpoikainen vastarinta Karjalassa 1683 – 1697. Suomen Historiallinen Seura. Historiallisia Tutkimuksia 185. Helsinki 1994

Kirkinen Heikki: Karjala idän kulttuuripiireissä. Bysantin ja Venäjän yhteyksistä keskiajan Karjalaan. Kirjayhtymä. Rauma 1963. 263 s.

Kirkinen Heikki: Karjala idän ja lännen välissä I. Venäjän Karjala renessanssiajalla (1478 – 1617). Kirjayhtymä. Joensuu 1970. 344 s.

Kirkinen Heikki: Karjala idän ja lännen välissä II. Karjala taistelukenttänä. Kirjayhtymä. Joensuu 1976. 376 s.

Kirkinen H., Nevalainen P., Sihvo H.: Karjalan kansan historia. WSOY 1994. 605 s.

Komi Armas: Siirtokarjalaiset Joroisissa, RT-Print 2002

Komonen Antti, Komulainen A.V.; Kaakon kulmalta. Karjalan Kannaksen Liiton julkaisu I. Käkisalmi 1926, 112 s + kartat.

Komonen Kauko: Evakko, yrittäjä, osallistuja. Muistelmat vuosilta 1933–2014.

Komonen Pekka: Kansan olot lahjoitusmaa-alueilla ennen ja nyt, 1900

Koponen Paavo: Karjalan kirkkokummut. Tammi. Sulkava 1999. 242 s. ISBN 951-31-1431-7

Kruhse Pauli, Uitto Antero; Suomen rajan takana 1918 – 1944. Suomenkielisen Neuvostokirjallisuuden historia ja bibliografia. Kansalliskirjasto, Gummerus, Jyväskylä 2008. 395 s. ISBN 978-951-692-705-6.

Kuujo Erkki: Jo Karjalan kunnailla lehtii puu … Moskovan rauhassa luovutettujen rauhassa luovutettujen alueiden varhaisempia vaiheita. Karjalan Kirjapaino Oy. Lappeenranta 1993. 79 s.

Kärkkäinen Lauri: Suomen valtakunnan vanhat rajat ja itärajan käynti 1934. Maanmittaushallituksen julkaisu nro 59. Helsinki 1987. 123 s. + 15 karttasivua

Laine Aaro, Komulainen Erkki, Reponen Eino; Kirja Karjalan urheilusta. SVUL:n Etelä-Karjalan piiri ry. (Viipurinpiiri vv. 1906–1956), 610 sivua

Lampe`n Ernst; Pikakuvia Raja-Karjalasta, Helsinki 1922

Lamppu, Emanuel: Katsaus Sakkolan ja Pyhäjärven pitäjien vaiheisiin ja kehitykseen. Vuosisataismuistelma, Wiipuri 1900

Lappalainen Pekka: Karjalan maa. Gummerus. Jyväskylä 1979. 92 s.

Makara Antti; Rajat eivät pidätä. Kustannuspiste Oy 1983. 348 s.

Martikainen Unto; Kiskot vievät Karjalaan. Rautatiemuistoja Karjalan laulumailta. Joensuu 2007, 487 s.

Nevalainen Pekka, Sihvo Hannes (toim.): Karjala, historia, kansa, kulttuuri. SKS, Pieksämäki 1998. ISBN 951-746-025-2

Niemi Kalevi: Mikkelin karjalaiset

Nissilä Viljo: Karjalan Kannaksen asutushistoriaa nimistön valossa

Nissilä Viljo: Suomen Karjalan nimistö. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö. Joensuu 1975. 382 s. [Sana- ja asiahakemisto]

Nissilä Viljo: Suomen Karjalan ortodoksinen nimistö. 1976

Nissilä Viljo; Vuoksen paikannimistö I. SKS, Helsinki 1939

Paavolainen Erkki: Karjalan Kannaksen kysymyksiä

Paavolainen Erkki: Karjalan kannas – Suomen lukko. Itsenäisyyden Liitto. Helsinki 1928

Paavolainen Erkki; Maiden siirtyminen muukalaisille Karjalan kannaksella. Kaukomieli V, s. 107-122, Viipurilainen Osakunta, Porvoo 1912

Paavolainen Erkki; Sanomalehti Karjalan kohtaloita 1904-954. Karjalan kirjapaino Oy, Lahti 1954

Paavolainen Erkki: Sellainen oli Karjala – luovutetun alueen vaiheita. Keuruu 1958. 235 sivua

Paavolainen Olavi (toim.): Karjala –muistojen maa

Paavolainen Olavi (toim.): Rakas entinen Karjala

Palme’n E.G.; Lisiä lahjoitusmaakysymyksen historiaan. Historiallinen arkisto XIV.

Partanen Jukka; Isän tuvasta omaan tupaan. Väestö ja kotitaloudet Karjalan kannaksen maaseudulla 1750 – 1870. SKS, Helsinki 2004. 208 s. ISBN 951-746-621-8.

Piispanen P. P.: Karjalan tuhoutuneet pyhäköt 1939 – 1942. Mikkeli. Kirkkoja Karjalaan ry. 1942. 60 s.

Pohjola Leo G.: Vaienneet temppelit. Suomen Neuvostoliitolle luovuttaman alueen kirkot sanoin ja kuvin. Pohjola ja kumpp. Jyväskylä 1953. 244 s.

Radan rakentaminen Raassulista Hiitolaan. Komiteamietintö 1912:3

Ramsay August (toim.): Suomi matkaopas, käytännöllinen käsikirja. Suomen matkailijayhdistys. Kuopion Uusi Kirjapaino 1895. Näköispainos 1982. K. J. Gummerus Oy Kirjapaino, Jyväskylä 1982. ISBN 651-838-011-2

Ranta Raimo; Vanhan Suomen talouselämää 1721 – 1743 I. Historiallisia tutkimuksia 130, SHS, Helsinki, 1985. Jyväskylä 1986, 381 s.

Ranta Raimo; Vanhan Suomen talouselämää 1721 – 1743 II. Historiallisia tutkimuksia 130, SHS, Helsinki 1985. Jyväskylä 1986, sivut 382 - 749

Riikonen Antti; Vanhan Suomen lahjoitusmaiden oikeusolojen taustaa. Kaukomieli IX, s. 89-115, Viipurilainen Osakunta, Lappeenranta 1949

Rinno Soile, Laukkanen Minna (toim.): Karjalan luterilaiset kirkot ja seurakuntien pyhät esineet. Antreasta Äyräpäähän – hiljaiset kirkot. Etelä-Karjalan taidemuseon julkaisuja 18:1a. Jyväskylä 1997. 598 s.

Rose´n R.: Vanha Suomi, s. 117 – 158, kirjasta Karjalan historiaa. Historian aitta VIII, toimittanut Historian Ystäväin Liitto. Jyväskylä 1938, 159 s.

Rosenius Alpo; Amatöörien sota. rintamataisteluiden henkilötappiot Suomen sisällissodassa 1918. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1/2006. Helsinki 2006.

Saksa Aleksander: Rautakautinen Karjala. Muinais-Karjalan asutuksen synty ja varhaiskehitys. Studia Carelia humanistica. Joensuu 1998. 258 s.

Salenius J.M.; Vanhan Suomen hallinto vv. 1710-1811. Kaukomieli V, s. 55-67, Viipurilainen Osakunta, Helsinki 1917.

Saloheimo Veijo: Käkisalmen läänistä ja Inkerinmaalta ruptuurin aikana 1656 – 58, paenneet ja poisviedyt. Historian tutkimuksia – Studies in history, Joensuun yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Joensuu 1995. 203 s.

Seppinen Jukka: Kohti Karjalaa. Pakkoluovutettu Karjala tänään ja huomenna. Karjalan Kirjapaino Oy. Karjala-lehti 1998. 95s.

Shitov Dimitrij: Karelskij perešeek, zemlja neizvedannaja. Cast´ 4. Vostocnyj sektor. Rautu – Sakkola (Sosnovo- Gromovo)

Siirtokarjalaisten tie, osat I – IV ja Siirtokarjalaisten tie osoitehakemisto. Nyky-Karjala. Turku  1971

Suomen maatilat, 4. osa: Kuopion, Mikkelin ja Viipurin läänit; tietokirja maamme keskikokoisista ja suurista maatiloista. Toimitusneuvottelukunta: U. Brander, Osk. Groundstroem, S. Mattsson; toimittajat: Felix Jonasson, Akseli Kivialho ja K. Kivialho. WSOY, Porvoo 1932

Suomen vapaussota vuonna 1918, osat I – VI. Vapaussodan historian komitea.

Susiluoto Ilmari: Pieni Karjalakirja. 2. painos. Ajatus, Hämeenlinna 1999. 319 s.

Tekniska klubben i Wiborg, 25-års festkrift 1895–1920: Wiipurin teknillisen klubin 25-vuotisjuhlajulkaisu. Wiborg 1920

Tikka Boris: Karjalan kannas sotien jälkeen v. 1940 -41, 1944 – 1950. Karelija – historian- ja kotiseudun tutkimusyhdistys. 2002. ISBN 5-8392-0217-7

Topelius Z.; Vanha kaunis Suomi. (Alkuperäisteos; Finland framstäldt i teckningar, 1845) Karisto, 1978. 277 s.

Tuokko Kaino: Rajalla rauhatonta, 2000. ISBN 952-91-2323-X

Uino Pirjo: Ancient CareliaArcheologigal studies, Muinais-Karjala - Arkeologisia tutkimuksia. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 104. Helsinki 1997. 426 s.

Utrio Kaari: Pirita, Karjalan tytär. Helsinki, Tammi, 1972. 359 s. ISBN 951-30-2367-2 (sid.)

Vaalisto Heidi (toim.): Konevitsan Antti. Valamon luostarin julkaisuja. Valamon luostari 1985. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1985. 128 s.

Vainio Väinö H.: Maaorjia. Akateeminen Kustannusliike,1966

Vainio V. H.: Neljännesvuosisata vapaaehtoista rajaseututyötä.

Valle K. J.: Vuoksen kehityksestä. Kaukomieli VI, s. 77-92, Viipurilainen Osakunta, Helsinki 1917.

Valtionrautatiet 1912 – 1937, osa II, Helsinki 1937

Vatjan viidenneksen verokirja v. 1500

Voionmaa Väinö: Suomen karjalaisen heimon historia. Helsinki 1915. 543 s.

Voionmaa Väinö: Suomen karjalaisen heimon historia. WSOY, Porvoo 1969

von Knorring Petrus; Gamla Finland.

 

 

 

 

 

Sotahistoriaa

 

Boström H.J.; Sankarien muisto. Suomen itsenäisyyden ja vapauden puolesta henkensä antaneiden kansalaisten elämänkertoja. Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja V. Vaasa 1927. 894 s.

Eronen Simo, Komonen Antti; Karjala vapaussodassa I. Karjalan sotahistorian toimikunta. Otava, Helsinki 1930. 330 s.

Eronen Simo, Komonen Antti; Karjala vapaussodassa II. Karjalan sotahistorian toimikunta. Otava, Helsinki 1934. 396 s

Eskola Anton; Suomen sodat ja rauhat. Ajatus, Gummerus, Jyväskylä 2007. 254 s. ISBN 978-951-20-7602-4

Haapala Pertti, Hoppu Tuomas: Sisällissodan pikkujättiläinen. 2009

Hakko Mirja (toim.): Naiset kertovat sodasta. Rintamanaisten liitto (Oulu), 2. p. 1988. 364 s., 16 kuvas. ISBN 951-99916-4-6

Halonen A.: Suomen luokkasota, 1928. Printed in USA. 528 .

Hankkila Juha: Muistatko aseveli. Sotapäiväkirja Karjalan kannakselta. Pilot-kustannus. Tampere 2007. ISBN 978-952-464-626-0

Hannula J. O.; Suomen vapaussodan historia. WSOY, 1938. 533 s.

Hersalo N. V.: Suojeluskuntain historia I. Hata Oy, 1955. 583 s.

Hersalo N. V.: Suojeluskuntain historia II 1962.

Huuhka-Schadewitz Meeri; Lottia luotisateessa. WSOY, Juva 1994. ISBN 951-0-19428-X

Jatkosodan historia, osat 1 – 6. WSOY, Porvoo 1988 – 1994

Jermo Aake; Kun kansa taisteli. Weilin+Göös, 1977. 287 s.

Karimo Aarno: Karjalan nousu 1918. WSOY, Porvoo 1937. 374 s. + liitteet

Kiuru Matti, Vuoristo Raimo: Kuoleman laakso, 1996. 46 s.

Kivelä Toivo I.; Luutnantin sotataival 8.10.1030 – 30.5.1940 ja 21.6. – 13.(14.)8.1941. Toivo Armas Kivelän sotapäiväkirja ja kirjeet. Pori 2007, 197 s.

Kleftström Marja 2018: Wiipurin pelon ja toivon kevät 1918. PK-kustannus, Lohja   

Kokko Arvo: Mantsi, Järisevä, Koivisto, Karjalan kuulut linnakkeet, WSOY Porvoo 1950, 211 s.

Komonen Antti; Karjala vapaussodassa II. Karjalan sotahistorian toimikunta Otava, Helsinki 1934. 396 s

Korhonen Arvi: Kolme talvisotaa. Suomalaisen Kirjallisuuden seura. Helsinki 1945. 16 s.

Korhonen Arvi: Viisi sodan vuotta (kuvina). WSOY, 1973.661 s. ISBN 951-0-02209-8

Kron Aarni; 30.11.1939, Talvisodan ensimmäiset tunnit. 4. p. Tammi, Porvoo 1979. 255 s. ISBN 978-951-31-4952-9

Kuortaneen sotilaspojat; Kuortaneen komppania talvisodassa. Näköispainos. Kuortane 2006. 88 s.

Kärsimysten teiltä – kymmenvuotismuistoja. Osakeyhtiö Hämeen Kansa. Hämeenlinna 1928. 288 s.

Lahti-Argutina Eila: Olimme joukko vieras vaan: venäjänsuomalaiset vainouhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun. Siirtolaisinstituutti, 2001, Turku. 651 s. ISBN 951-9266.72-0

Lappalainen Jussi T.; Punakaartin sota I. Punaisen Suomen historia 1918. Opetusministeriö, Punakaartin historiakomitea. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1981. 325 s. ISBN 951-859-071-0

Lappalainen Jussi T.; Punakaartin sota 2. Punaisen Suomen historia 1918. Opetusministeriö, Punakaartin historiakomitea. Valtion painatuskeskus, Helsinki 1981. 322 s. ISBN 951-859-072-9

Manninen Ohto: Talvisodan salatut taustat. Neuvostoliiton operatiiviset suunnitelmat 1939 – 1941 Suomen suunnalla. Kirjaneuvos Ky, Porvoo 1994

Marttila Erkki: Rannikkotykistörykmentti 3 toimi täällä. Pohjoisen Laatokan maisemia vuonna 2001. Painotalo Gillot Oy Turku 2001. 125 s.

Marttila Erkki: Rannikkotykistörykmentti 3:n maisemissa Suvannon – Taipaleen – Konevitsan - Käkisalmen näkymiä 2002. Painotalo Gillot Oy Turku 2002.141 s.

Marttila Erkki: Saaristomeren meripuolustusalue. Painotalo Gillot Oy, Turku 2003. 141 s.

Metsola Mauno; Kapteeni Metsola – rautulaisten ja sakkolalaisten päällikkönä. Muistelmateos talvisodan ajoilta. Rautulaisten pitäjäseura. Mikkeli 1996

Nevalainen Pekka: Punaisen myrskyn suomalaiset. Suomalaisten paot ja paluumuutot idästä 1917–1939. SKS, 2002

Nevalainen Pekka: Rautaa Inkerin rajoilla. Inkerin kansalliset kamppailut ja Suomi 1918–1920

Niukkanen Juho; Talvisodan puolustusministeri kertoo. WSOY, 1951. 286 s.

Näsi Valde, Ovaska Eemil: Laatokan mainingit. Laatokan Aseveljet ry:n julkaisu, Otava 1942, 211 s.

Paavolainen Jaakko; Vankileirit Suomessa 1918. Helsinki 1971. ISBN 951-30-1015-5

Pekola Antti: Kannaksella loppuun asti, JR 57:n historia

Pekola Antti: Karhun kämmen lyö, JR 15:n historia.

Rantakari K. N.; Vihollisen leirissä punakapinan aikana. WSOY, 1919. 295 s.

Rauta-Ojala Veli; Ei mitään sankareita. Koivi ja tähti, 1996. 212 s.

Rautala Ari: Karjalan kannaksen takaisinvaltaus kesällä 1941. Gummerus 2004. ISBN 951-20-6636-X

Rautala Ari: Sotiemme taistelupaikoilla. Talvi- ja jatkosodan taistelukentät 1939 – 1944. Gummerus, Jyväskylä 2001. ISBN 951-20-5995-9

Roselius Aapo: Rintamataisteluiden henkilötappiot Suomen sisällissodassa 1918. Valtioneuvoston kanslia, 2006. 167.s. ISBN 952-5354-92-X

Roselius Aapo: Teloittajien jäljillä, valkoisten väkivalta Suomen sisällissodassa. Tammi 2007. 335 s. ISBN 951-31-3841-0

Soikkanen Hannu; Kansalaissota dokumentteina. Valkoista ja punaista sanankäyttöä v. 1917 – 1918. 2 Sota. Tammi, Helsinki 1969.346 s.

Sotapäiväkirjat: Google-haku: digi.narc.fi/sotapäiväkirjat.

Sudenniemi Seppo; Salaisen sodan varjot. Tiedustelu- ja desanttitoimintaa talvi- ja jatkosodassa. Otava, Keuruu 1987. 411 s.

Suokas Heikki; Kannaksen miehiä aseistamassa ja punaisten vankina 3 kuukautta. Muistelmia aseiden hankinnasta Kannaksen suojeluskunnille ja eräistä vapaussodan tapahtumista. Omakohtainen kertomus, 12 s.

Suomen vapaussota vuonna 1918. Osat I – VI. Vapaussodan historian komitea. Otava, Helsinki 1921 – 1925.

Susitaival Paavo; Ahvola. 3. p. WSOY, Porvoo 1938. 231 s.

Susitaival Paavo; Karjalainen pataljoona (Er. P 6) talvisodassa. Porvoo 1963, 223 s.

Susitaival Paavo: Lentävä komppania. Porvoo, WSOY, 1938. 2. p. 1939. 245 s.

Suvannon seutu 1917–1921, elämää ja ihmiskohtaloita. Suvannon seudun paikallishistorian työryhmä. Helsinki 2014, 336 s. ISBN 978-952-93-4867-1

Talvisodan historia, osat 1 – 4. WSOY, Porvoo 1991

Talvitie Sakari; Maanpuolustushenkeä Karjalassa. Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö, Joensuu 1983. 171 s.

Tanskanen Aatos: Venäläiset Suomen sisällissodassa vuonna 1918. Tampereen yliopisto, 1978. 222 s.

Tikka Marko: Valkoisen hämärän maa. Suojeluskunta, virkavalta ja kansa 1918-1921. SKS.Historiallisia tutukimuksia 230, 2006. 260 s.

Tukkinen Tauno; Punaisten taistelutappiot kaatuneina 1918. 2010. 117 s.

Vahtola Jouko; Nuorukaisten sota. Suomen sotaretki Aunukseen 1919. Otava, Keuruu 1997. 637 s. ISBN 951-1-14850-8

Väliaho Olavi: Laatokan laineet. Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta 1991

Väliaho Olavi: Laatokan linnakkeet Taipaleen taisteluissa. Karjalan Kirjapaino Oy. Lappeenranta 1989. 154 s. ISBN 952-90-1180-6

Väliaho Olavi: Laatokan Puolustajat. Karjalan Kirjapaino Oy, Hakapaino Oy, Helsinki 1995. ISBN 951-96372-1-4

Väliaho Olavi: Laatokan puolustajat Karjalaan. Karjalan Kirjapaino Oy, Lappeenranta 1997. 345 s + liitteet + 15 karttaa. ISBN 952-5200-02-7

Väliaho Olavi: Laatokan puolustajat Karjalassa. Karjalan Kirjapaino Oy. Gummerus, Saarijärvi 2000. 353 s. ISBN 952-5200-17-5

Väänänen Kalle: Korsusta korsuun Kannaksella. Porvoo, WSOY, 1941. 188 s

Väänänen Kalle: Vainotien vartijat, Etelä-Karjalan maanpuolustushistoriaa. Viipurin Suojeluskunta- ja Lotta Svärd-piirin Perinnekilta ry. Karjala-lehti / Karjalan Kirjapaino Oy, Helsinki 1999. 558 s + kartta. ISBN 952-5200-11-6

 

Kulttuuria ja perinteitä

 

Etelä-Karjalan sananparsia. Viipurilainen Osakunta. WSOY, Porvoo 1941

Heikkilä Markku: Laatokan kevät. Kustannus Oy Rajalla. Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2006. ISBN 952-5271-49-8. 84.2. 154 s.

Hokkanen Leena: Karjalaisten kansallispukujen nyplätyt pitsit. Ohjeita nyytinkien nyplääjille. Pitsipuoti Skriini. Georg Riederer Corona GmbH, Saksa. ISBN 951-95385-2-6

Jännes Arvi: Kielellisiä muistiinpanoja Kaakkois-Karjalasta

Kaasalainen Harri, Repo Eino S.: Ilo pintaa vaik syvän märkänis. Evakkokaskuja. Weilin & Göös, Helsinki 1965

Koiranen Antti: Kansansoittajia ja pelimannimusiikkia Karjalan kannaksella, osa 1, Sakkola. Tampereen yliopiston

Komulainen Terttu, Tirronen Varpu-Leena; Karjalainen Käspaikka. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oy, Joensuu 1979

Koponen Paavo: Laatokka, Karjalan meri. Otava, Keuruu 1986. ISBN 951-1-09097-6

Kähtävä-Marttinen Minna: Ensosta Kiviniemeen. Vuoksenlaaksoa kulttuuri- ja luontomatkailijalle. Lahden kaupunginmuseo ja Etelä-karjalan museo. Lahden kaupunki, Lahti 2004

Lukkarinen Annikki, Heikkilä-Palo Liisa; Käspaikat pyhäiset pyyhkiet. Valamon luostari. Gummerus Kirjapaino, Jyväskylä 1995. ISBN 951-9468-65-X

Nyman, G. J.: H. A. Reinholm Helsinki, SKS, 1906. 162 s. ISSN 0355-0257; 4:4:2

Ollila Aino: Etupistokirjonta eli ”luotoksittain kirjuttaminen”. Helsingin Käsityöopettajaopiston julkaisuja 4. WSOY Kirja-ja syväpaino, Porvoo 1951. 105 s.

Ruoppila Veikko: Etelä-Karjalan murreopas. 1956

Ruoppila Veikko (toim.): Itä-Kannaksen murresanakirja. Suomalaisen kirjallisuuden seura. Karjalaisen kulttuurin Edistämissäätiö. Helsinki, 1984. ISBN 951-717-328-8

Ruuttu Maija: Kansantapoja ja –uskomuksia Karjalan kannaksen itäosissa

Ryyppö Aulis; Huasta sie, mie pijän hevosta. Kannakselaisia tarinoita. Kansankulttuuri, Tampere 1961. 167 s.

Sallinen-Gimpl Pirkko,: Karjalan perinneruoka [Pyhäjärvi, Sakkola, Metsäpirtti, Rautu, Valkjärvi, Vuoksela]. Karjalan Liitto. Helsinki 1998

Seppänen-Pora Irja: Apposkaalista mantsikkamöllöön. Karjalan kannaksen kansanruoka. Otava, Helsinki 1979. ISBN 951-1-25456-2

Stenij Ollila; Karjalan kirjonta. WSOY Laakapaino 1955. 129 s.

Säppi Leena, Oino Lauri: Käspaikka, muistiliina. Maahenki Oy, Helsinki 2010. ISBN 978-952-5870-02-2

Valkonen Osmo: Kosio- ja häämenot Karjalan kannaksella

kansanperinteen laitos. Moniste 5. Tampereen yliopisto, Tampere, 1982

 

Henkilöhistoriaa, runoja ja kokoelmia

 

Aava Aleksanteri: Huuhkan poika. Kokoelma lahjoitusmaa-ajalta. WSOY, Porvoo 1924. 218 s.

Aava Aleksanteri: Musta lintu. Runoja. WSOY, Porvoo 1917. 111 s.

Harpala Hely; Synnyinseudulle. Gummerus, Jyväskylä 1992. 83 s.

Müller Marjatta: Rajamaan raskas lumo. Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2001. 227 s.

Tenkanen Martti: Kirjeeni sinulle; nuoruutemme keväästä Karjalassa. Kirkkosanomat. Harjavalta 1969

Väinölä Martti: Takaisin vallattua Karjalaa. Osuustoimintamiehen matkakuvia. Eripainos Pellervon vihoista. Pellervo-Seura. Helsinki 1942. 64 s.

 

Sukututkimuksia ja – kertomuksia

 

Brotherus, Harry: Nimineuvos ja hänen vaimonsa. Sukutarina Vanhasta Suomesta. Helsinki, Otava, 1953. 224 s.

Hinkkanen Toivo, Simonen Esko; Elämää edestakaisin. Omakustanne. Vammalan kirjapaino, Vammala 2012. A4, 336 s.

Hynnä Eila; Jaakko Olofinpoika Kurikan suku. Sakkola – Metsäpirtti – Rautu – Vpl. Pyhäjärvi v. 1642. Lempäälä 2003.

Hynnä Eila; Makkaran suku. Sakkola – Metsäpirtti. Lempäälä 1994

Kannaksen Kuismat. Kuisman sukuseura ry.

Koivusalo Aulis: Haapsaarien suku Metsäpirtissä, Sakkolassa, Raudussa ja Vpl. Pyhäjärvellä vuosina 1700 – 1950 (1980). Joensuu 1986

Kovero Helena: Ukkosen sukua Koukunniemestä Lohijoelle ja sitten; 1990, 138 s.

Kupariset Suvannon ympärillä. Kuparisten sukuseura ry. Saarijärvi 2002. 357 s. ISBN 952-91-4682-5

Käppi Pekka: Sukukertomus Käppi. Viisisataa vuotta Vuoksen varsilla – kauan Kiviniemessä. Jyväskylä 2005. ISBN 952-91-7692-9

Matikainen Eila; Vpl. sukukirja 1658 - 1997. Pyhäjärvi. Matikaisten

Mikkonen Pirjo, Paikkala Sirkka; Suomalaiset sukunimet. Weilin + Göös. Keuruu 1983. 805 s + liitteet. ISBN 951-35-5566-6

Paikkala Jarmo; Myö Henttoset Karjalast – Henttosten sukukirja

Pokkinen Esko; Kannaksen Pokkiset. Kangasala 1997. ISBN 952-90-8448-X

Pöyhönen Juhani; Suomalainen sukunimikartasto II. Karjalaiset nimet. SKS. Gummerus, Jyväskylä 2003

Tuokko Osmo; Arvon hekin ansaitsevat. Kertomukset kahdeksan kantaäidin sukuryhmistä. Espoo 2007

Vuori Marja-Liisa; Karjalan kannaksen Äijöt. Sukututkimuksia 3.

 

 

Tutkimuksia, väitöskirjoja

 

Loima Jyrki: Muukalaisina Suomessa. Kaakkois kannaksen kreikkalaiskatoliset venäläisseurakunnat kansallisena ongelmana 1889 – 1939. (väitöskirja)

Paaskoski Jyrki: Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710 – 1826. Suomen historiallinen seura 1997. ISBN 951-710-063-9

Partanen Jukka: Isän tuvasta omaan tupaan. Väestö ja kotitaloudet Karjalankannaksen maaseudulla 1750 – 1870. (väitöskirja)

Takala Hannu: Äyräpään kihlakunnan esihistoria. Osa 1, Muinaislöydöt 1847 – 1944. Vuoksen vartio. Gummerus, Jyväskylä 2005. ISBN 951-98595-1-9

 

Kotiseutumatkailu

 

Lehtipuu Markus: Kannas – suomalainen matkaopas. Otavan kirjapaino. Keuruu 2006

 

 

Kartat

Kielletyt kartat. Karjala 1928 – 1944. AtlasArt, Porvoo 2006. 205 s.

Kielletyt kartat. Luovutetun Karjalan kylät ja tilat. AtlasArt, Porvoo 2007. ISBN 978-952-5671-03-2

Suomi Kartasto, Kartbok över Finland 1897/1915: Suomen matkailijayhdistys. Näköispainos. Gummerus Oy:n kirjapaino, Jyväskylä 1984. Suomen matkailuliitto r.y. ISBN 951-838-020-1

 

 

Lehdet

Karjala-lehti

Metsäpirtin Sanomat, Kansalliskokoelma, kokoelmissa vuodet 1998 ja 1999

Rautulaisten lehti

Suvannon seutu, Suvanto–Säätiö

Vpl. Pyhäjärvi, Pyhäjärvi-Säätiö

 

 

Pitäjähistoriaa

Metsäpirtti

Kuoppa Eero, (tekstitys): Pirttiläiset; Metsäpirtin, Karjalan  kannaksen rajapitäjän asukasluettelo vuodelta 1939 ja elämää sekä tapauskuvauksia ”pirttiläisten Atlantiksen” maailmasta. Kotiseutu Ky Kuoppa, Janakkala 1983

Kähäri Matti, Viskari Santeri: Metsäpirtti, entisen kaakkoisrajan äärimmäinen kulmakunta. Metsäpirtin historiatoimikunta, Turku 1953

Metsäpirtti meille rakas. ”Muistelijat”. 1985. 349 s.

Metsäpirtti meille rakas II. 1.p. Lappeenranta 1987. 546 s. ISBN 951-99828-2-5.

Metsäpirtti meille rakas III, osa 1. Lappeenranta 1989. 247 s. ISBN 952-90041-3-3.

Metsäpirtti meille rakas III, osa 2. Lappeenranta 1989. 626 s. ISBN 952-90041-3-3.

Peltonen Martti: Metsäpirtin Sanomat, koonnut Martti Peltonen 1995

Viskari Santeri: Metsäpirtti, entisen kaakkoisrajan äärimmäinen kulmakunta. Metsäpirtin historiatoimikunnan julkaisema perusteos Metsäpirtin historiasta, Turku 1953

 

Pyhäjärvi

 

Forsberg Juhani, Ukkonen Matti, Pärssinen Kaarina: Vpl. Pyhäjärvi-seura ry. 50 vuotta. Puoli vuosisataa karjalaista järjestötoimintaa pääkaupunkiseudulla 1957 – 2007. Helsinki 2007. 112 s.

Heikkinen Jorma (toim.): Konevitsan luostari. Suomen ortodoksisen pappisseminaarin oppilasyhdistys. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1983. 346 s.

Hinkkanen Kauko (toim.): Taubilan kartano – lahjoitusmaakaudesta Fazerin aikaan. Vpl. Pyhäkylä-Seura 2017

Hinkkanen Kauko (toim.): Vpl. Pyhäjärvi-seura 60 vuotta. Vpl. Pyhäjärvi-seura ry 2017 (julkaistaan 14.10.2017)

Kaasalainen Väinö V.: Pyhäjärven nuottakalastuksesta. Kaukomieli VIII, s. 99-124. Viipurilainen Osakunta, 1937.

Kasanko Mikael; Konevitsan luostarin historialliset vaiheet. Joensuu 1992. Eripainos teoksesta; Konevitsan luostari, toim. Jorma Heikkinen. Pieksämäki 1983.

Karjalaisia Kauvatsalla. LC Kauvatsan perinnetoimikunta 2006, 152 s.

Komonen Antti; Touvilan hovin alustalaisten veroista ja oloista 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alussa. Kaukomieli IV, s. 78-87. Viipurilainen Osakunta 1937, Helsinki 1910

Kukko Reino O., Viika Kaarle: Pyhäjärvi-kirja. Historiaa, kuvia ja murretta Vpl. Pyhäjärveltä. Pyhän-Säätiö 1989. Helsingin Liikekirjapaino Oy. 351 s.

Samassa veneessä. Helsingin Rantasalmi-seura ry. Kirja sisältää otteita entisistä pyhäjärveläisistä.

Simola Aino: Karjalan männiköstä Satakunnan savimaille, muistelma. Kansanedustaja Matti Pärssisen tyttären muistelma. Omakustanne 2009. 104 s.

Wiika Impi: Vpl Pyhäjärvi, kappale kannakselaisvaiheita. Pyhän-Säätiö. Uuden Auran kirjapaino, Turku 1950. 498 s + kartta

Äikiä Reino: Karjalaiset Huittisissa. Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki 2006, 268 s.

Äikiä Reino: Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö 60-vuotta, 1948 – 2008. Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö. Vammala 2008

 

Rautu

Hänninen Anne: Rautulaistan pitäjäseura ry 1948 – 1998

Ihalainen Hannes (toim.): Entinen Rautu. Kovien kohtaloiden ja rakkaiden muistojen pitäjä Karjalan kannaksella. Muistojulkaisutoimikunta, Pieksämäki 1950

Jäske Eros (toim.): Rautu ja rautulaiset, osa III. Historiaa ja kansanelämää. Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli 1998, 530 s. ISBN 952-90-9598-9

Kähäri Matti; Läänitys- ja verotusolot Raudussa ennen isoa vihaa. Kaukomieli Kaukomieli VIII, s. 12-26, Viipurilainen Osakunta 1937

Kähäri Matti & al.: Raudun historia. Raudun historiatoimikunta, Pieksämäki 1965. 608 s.

Raudun kotiseutumuseo 1931

Raudun osuuskauppa r.l. 20-vuotias

Raudun seudun historiakirjat vuoteen 1899: Karjala tietokanta

Rautu. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki 1994

Tiainen Aimo: Kertomuksia raudun asemalta

 

Sakkola

Alanen Aila & al. työryhmä toim.: Suvannon helmi; Haparainen, Kelja ja Purpua.  Sakkola-Säätiö, Valkeakoski 2008, ISBN 978-952-67047-0-8, 386 s.

Halonen Jalmari: Sakkolan osuuskauppa r.l. 20-vuotias. Sakkolan osuuskauppa. Käkisalmi 1938

Kaasalainen Väinö (toim.): Sakkolan historiaa, Sakkolan historiatoimikunta, Pieksämäki 1951

Kaasalainen Väinö (toim.): Sakkolan historiaa. Sakkolan historiatoimikunta, Suvanto-säätiö. Lempäälä 1987

Kekki Väinö: Haparaisten nuorisoseura 1904 – 1964, Lempäälä 1989

Koppanen Aune; Juuret Karjalassa I

Koppanen Aune; Juuret Karjalassa II

Koppanen Aune; Juuret Karjalassa III

Koppanen Aune; Juuret syvällä Karjalassa. Tampere 1998. 237 s.

Myllö Anni: Tervehdyssanat Sakkolan marttojen järjestämässä Kalevalajuhlassa Hovinkylän kansakoululla 28.2.1943. Sakkolan martat. Lahti 1943

Paukku Hannu J.: Sakkolan historiaa, osa II. Sakkolan kylät tuvasta tupaan 1939. Suvanto-säätiö, Hämeenlinna 1983. ISBN 951-99476-9-8

Pennanen Mikko: Sakkolan maamiesseura 1899 – 1929. Viipuri 1929

Riemuviestejä Sakkolan Kasarmilasta: Helsinki 1938

Sakkola – Säätiön 60-vuotishistoriikki: Sakkola-Säätiö, 2007

Sakkolan osuuskauppa r.l. 20-vuotias. Sakkolan osuuskauppa. Viipuri 1928

Suvanto-Säätiö: 50 vuotta sakkolalaista perinnetyötä. Suvanto-Säätiö. Kangasala 1997

Suvanto-Säätiö: 40 vuotta sakkolalaista perinnetyötä. Suvanto-Säätiö. Toijala 1987

Suvanto-Säätiö: Suvanto-Säätiö 10-vuotias. Julkaistu Sakkolajuhlien yhteydessä 18.8.1957. Suvanto-Säätiö. Viiala 1957

Toikka Heino: Tervehdys Sakkolan seurakunnalle; Sakkolan sankarivainajat. Toijala 1940

 

Vuoksela

Elämää Vuokselassa I –nide (henkilökohtaisia muistikuvia)

Elämää Vuokselassa II – nide (henkilökohtaisia muistikuvia)

Elämää Vuokselassa III – nide (henkilökohtaisia muistikuvia)

Juvonen Veikko; Vuokselan kylät ja asukkaat. Kirja Vuokselan asukkaista vuonna 1944 ja kuvaukset heidän asuinpaikoistaan. Vuokselalaisten pitäjäseura ry. Lappeenranta 1983. 304 s. ISBN 951-99459-4-6.

Kähäri Matti: Vuoksela; nuoren kannakselaispitäjän vaiheita. Vuokselaisten pitäjäseura ry. Helsinki, 1955

Kähäri Matti: Vuoksela; nuoren kannakselaispitäjän vaiheita. Vuokselaisten pitäjäseura. Toijala, 1965

Kähäri Matti: Vuoksela; nuoren kannakselaispitäjän vaiheita. Vuokselaisten pitäjäseura. Etelä-Saimaa, 1988

Kähäri Matti: Vuoksela; nuoren kannakselaispitäjän vaiheita. Vuokselaisten pitäjäseura. Saarijärvi, 2003

Virkki Erkki:  Vuokselaa ja sen asukkaita menneiltä ajoilta nykyaikaan

Vuokselaa kuvina I – osa (n. 600 mustavalkoista kuvaa). Vuoksela-seura. 1995

Vuokselaa kuvina II – osa (n. 800 mustavalkoista kuvaa). Vuoksela-seura.

Vuoksela kuvina: Vuoksela-seura. IS-Paino. 1993

Vuoksela-matrikkeli 2007

Vuokselan paikannimistö (n. 750 numeroitua paikkaa luetteloituna ja kartalle (1:20 000) sijoitettuna. Tilannekohta on evakkoon lähtö kesäkuu 1944)

Vuoksela pitäjähistoriikki

 

Sotahistoriaa

Metsäpirtti

 

Aho Pentti; Punakapteeni Simo Suden kohtalo. Otava, Keuruu 2003. 320 s. ISBN 951-664-121-0.

Hynnä Seppo (toim.); Metsäpirtin osasto talvisodan Taipaleessa. Mynämäki 2009. 183 s.

Keski-Nisula Hilkka ja Heikki; Kohtalon kuohuissa. 2008. 82 s.

Laurila Eero: Talvisota, Taipale – Kirvesmäki. 1998

Laurila Eero; Talvisota, Taipale. Kuvia ja selostuksia taistelualueelta vuosilta 1993 – 2000

Linnanterä Paavo; Taipaleenjoki – Tuonelanjoki. Komppanianpäällikön päivä- ja tilikirja. Alen-Kirja, Lahti 1974. 175 s. ISBN 951-9272-03-8.

Muilu Martti Juhani: Taipale – Metsäpirtti – Tappari. Erään ylioppilaan sota 1939 – 1944. Alea-kirja. Gummerus. Helsinki 1998, ISBN 951-9429-39-1-5

Nissinen Raimo: Eteläpohjalaisia taistelussa Valkeasaaresta Metsäpirttiin. Alavuden sotaveteraanien perinnetoimikunta, Ykkös-Offset. Alavus 2005

Simojoki Kaarlo: Taipale, tavanomaista tykistötulta. Otava 1941

Sistola Kalle: Tapahtui Taipaleessa. Loviisan Uusi Kirjapaino Oy 1956

Sorko Kimmo: Keskisuomalaisten Taipale 1939 – 1940; Jalkaväkirykmentti 19 (28), Kevyt Osasto 7 (10), Niemen Patteristo, keskisuomalaiset kaatuneet. Gummerus. Jyväskylä 1998

Sorko Kimmo: Linjoja ja linnoituksia, osa 2. Talvisodan tiukin puolustuslinja, Mannerheim-linja ja linnoituksia Taipaleen puolustuslohkolla. Helsinki, Jyväskylä, Minerva

Sorko Kimmo: Linjoja ja linnoituksia, osa 1. Talvisodan Taipaleen puolustuslohkon kanta- ja kenttälinnoittaminen itsenäisyyden alusta ylimääräisten harjoitusten alkuun sekä linnoitussuunnitelmia 1919 – 1939. Kopijyvä. Jyväskylä

Virkajärvi Timo: Sillan patteristo talvi- ja jatkosodassa. Sillan patteriston kilta. Gummerus 1998

 

Rautu

Eronen Simo; Raudun taistelu. Otava 1920. 116 s., 2 karttapiirrosta

Korven-Korpinen Paavo: Raudun taistelut

Olkinuora Jussi: Raudusta Valamoon 1918. Arvi A. Karisto. Hämeenlinna 1966. 183 s.

Poutanen Juho: Raudun rintamalla. Kuvaus Suomen vapaussodasta. Minerva Oy, W + G, Helsinki 1918

Tanskanen Aatos: Rautu 1918. Sotatapahtumat ja niiden poliittinen merkitys

Uotinen Mikko: On alkava uusien sankarten tie. Käkisalmen Raudun valloituksen muistojuhlaan.

Westerlund Lars (toim.): Venäläissurmat Suomessa vuosina 1914 – 22. Osa 2.1. Sotaturmat 1918 – 22.

Viljola Viljo: Kalpojen kalskeessa; Vapaustaistelun muistoja Karjalan rintamalla.

 

Sakkola

Hellsten Onni: Rintamasotilaana 16-vuotiaana Karjalan kannaksella 1944. Gummerus, Saarijärvi 2005

Jääkärit eteen –kirja

Ote pataljoonan sotapäiväkirjasta; Nro 3409. Talvisota. Erillispataljoona 6, 1939

Sorko Kimmo: Suvannon salpa. Wartiovaaran rykmentti JR 29/20 ja Merenheimon patteristo III/KTR 10/7 talvisodan Sakkolan puolustuslohkolla 1939 – 40. Minerva. Otava, Keuruu 2004

 

Vuoksela

Sotiemme Vuoksela: Elämää kodeissa ja isänmaata puolustaen 1918, 1939 - 1945. Vuoksela-seura. Saarijärvi 2007. 317 s

 

Kulttuuria ja perinteitä

Metsäpirtti

Keski-Nisula Hilkka ja Heikki: Kohtalon kuohuissa. Omakustanteinen muisteluteos lapsuus- ja nuoruusvuosilta Metsäpirtissä ja evakossa. 2008

Metsäpirtin Osuuskauppa rl. Toimintakertomus 1909 – 1939. Karjalan Maakunta Oy, Viipuri, 1939. 44 s.

Ryyppö Aulis: Huasta sie, mie pijän hevosta. Kannakselaisia tarinoita. Kansankulttuuri Oy, Helsinki. Tampere 1961

 

Pyhäjärvi

Reenpää Lotte, Vanhanen Mauri: Riista- ja kalaruokien keittokirja. Otava. 249 s.

 

Rautu

Hautala Pirjo: Entisen Raudun kansanelämästä. Pieksämäki 1965

Raudun Osuuskauppa rl 20-vuotias 30.6.1927. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino Oy, Käkisalmi, 1927. 50 s.

Saukkonen Pauli: Piirteitä Raudun murteesta, erillispainos

Saukkonen Pauli: Raudun murteen erikoisuuksia

Toiviainen Kari: Raudun murretta. Sarja: Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja; 23. Suomen kielen näytteitä; 15. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki 1982

Virtanen Leea: Raudun kansanperinne, erillispainos. Raudun historiatoimikunta, Mikkeli 1965

Väänänen Jorma: Huomioita rautulaisista kansansävelmistä. Kaukomieli VIII, s. 125-135. Viipurilainen Osakunta, 1937.

 

Sakkola

Koiranen Antti; Kansansoittajia ja pelimannimusiikkia Karjalankannakselta I, Sakkola. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos. Moniste 5, 1982

Jortikka Pekka: Kekkilän kasviravintosuolasekoituksia. Sakkola, Kekkilän kartano, 1925

Sakkolan Osuuskauppa rl 30 vuotta 1908 – 1938. Kaakkois-Karjalan Kirjapaino Oy, Käkisalmi, 1938. 84 s.

Suomen kansallispukuja: kuvia ja ohjeita käytäntöä varten. WSOY. Porvoo 1936

Suomen kansallispukuja: kuvia ja ohjeita käytäntöä varten, osa 2. Äyrämöispuku;  MuolaanSakkolan seudut. WSOY. Porvoo

Turkkinen Soili, Joulupukin matkassa maailmalla. Valkeakoski 2008.

 

Vuoksela

Rontu-Andersson Signe: Kotosii kolttosii; muistelmia Vuokselasta. 1992

Ylä-vuokselaisten laulukirja; Ensi präntti asiamieskokoukseen 18.9.1954. Imatra 1954

 

 

Henkilöhistoria, runot, muistelmat ja romaanit

Metsäpirtti

Ahtiainen Pentti: Laatokalta Lautvedelle. Arvi Antinpoika Ahtiaisen, s. 1915, muistelmiin perustuva teos. Uusikaupunki 1997, 147 s.

Ampuja Riitta; Lyly keinuu Kiikussa. Uusikaupunki 2005. 167 s. ISBN 952-91-9704-7

Grimm Jacob: Grimm-veljesten satuja (Jakob ja Wilhelm Grimm), kuvittanut Arthur Rackham ja suomentanut Anni Swan. WSOY, Porvoo, 1927

Grimm Jakob: Metsäpirtti ynnä muita Grimm-veljesten satuja. Kuvittanut Arthur Rackham ja suomentanut Anni Swan. WSOY Porvoo

Hiltunen Erkki, Hiltunen Väinö, Hiltunen Jouni: Ruskia Hieka Pojat. Turku 1996, ISBN 952-90-7711-4

Jylhä Yrjö: Kiirastuli, 1. painos. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1941.

Laulajainen Keijo: Kalastajan poika Kannakselta. Laitilan Kirjapaino Ky, Laitila 1995

Rajaheimo Pentti: Kesää ja talvea elämän varrelta. Tapparin pojan uusia runoja

Saarinen Maire (toim.): Vaskelan vanhat runot. Vaskelan sukuseura ry. Perinnerahasto. Gummerus, Jyväskylä 2008. ISBN 978-952-99348-2-8

Timonen Senni; Näin lauloi Larin Paraske. SKS, Pieksämäki 1982. 182 s. ISBN 951-717-237-0

Wallin Aune: Metsäpirtti, meille rakas I, 1985, 2. painos 1987. Etelä-Karjalan kirjapaino. ISBN 951-99828-1-7

Wallin Aune: Metsäpirtti, meille rakas II, 1987. ISBN 951-99828-2-5

Wallin Aune: Metsäpirtti, meille rakas III, 1. osa 1989. ISBN 952-90041-3-3

Wallin Aune: Metsäpirtti, meille rakas III, 2. osa, 1989. ISBN 952-90041-3-3

 

Pyhäjärvi

Anttonen Anna-Kaisa: Lapsuuteni Mukkelinmäki. Historiikki, Riihimäki 1996

Harpala Hely: Synnyinseudulle. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1992. 83 s.

Hirvonen Kirsti: Isiemme maa. Karjalan Kirjapaino Oy. Gummerus, Saarijärvi 2003. 372 s.

Hirvonen Kirsti: Kallis maa. Karjalan Kirjapaino Oy. Gummerus, Saarijärvi 2002. 382 s.

Hirvonen Kirsti: Pilvien takana aurinko. Pilot-kustannus Oy 2005. 374 s.

Honkanen Sirkka (o.s. Rautiainen): Muistoja Yläjärveltä, A4- moniste. Tampereen seudun Vpl. Pyhäjärvi-kerho, 1995. 74 s.

Ijas Johannes; Jönnin joutavia. Omakustanne. Helsinki 2009. 259 s. + Liitteet. ISBN 978-952-92-5359-3

Järvinen Lauri: Eino Olkinuora – Eteenpäin. Laaksojen Painoapu, Kalajoki 1994, 160 s.

Karilainen Tuomas: Runossa sanottua. Oy Tyrvään Sanomat. Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 1983. 72 s.

Kivistö Laura (o.s. Mansikkamäki ): Elämän polku, runokokoelma, oma kustanne. Oy Kehitys, Pori 1993. 197 s. ISBN 952-90-5241-3

Kuivalainen Vellamo: Teen laulustani toivon sillan. Runoja. Kustannusosakeyhtiö Otava, 1980.

Kähäri Iris: Elämän koko kuva. Otava, Helsinki 1961. 586 s.

Kähönen Lempi: Tyttö maailmalla. 134 s.

Laikka Joel: Perintösormus. WSOY 1955, 468 s.

Leppänen Reijo: Perille saavutaan, runokirja. Yliopistopaino, Helsinki 2001. 54 s. ISBN 951-787-136-8

Matikainen Hilja: Matkan varrelta, runoteos. Libris Oy 1993.

Müller Marjatta: Hiljainen viesti. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1991. 104 s.

Müller Marjatta: Karisteita. Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2005, 207 s.

Müller Marjatta: Kotiranta. Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2004. 204 s.

Müller Marjatta: Siivekkäät ystäväni. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1988. 101 s.

Naskali Johannes; Valaistu polku

Näriäinen Ensio: Pyhäjärveltä Tampereelle. Kertomus elämästäni 80 vuoden ajalta. Vaasa 2009. ISBN 978-952-92-6390-5. 253 s.

Orenius Tauno: Ajatuksia elämästä, runoteos. Omakustanne 1997.

Orenius Tauno: Ajatuksia vuosien saatossa, runoteos. Omakustanne 1998.

Orenius Tauno: Ajatuksia rakkaudesta, runoteos. Omakustanne 1999.

Orenius Tauno: Onnellinen perhe, runoteos. Omakustanne, Jyväskylä 2007. 176 s. ISBN 978-952-99289-3-4

Orenius Tauno; Rakkaus syttyy, runoteos. Jyväskylä 2009. 174 s. ISBN 952-99289-2-0

Pöyhönen Aino: Sukelluksia, omakustanne 2008.

Rampa Sulo: Dynamiittia kämmenissä. Karjalan Kirjapaino Oy. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1998. 112 s. ISBN 952-5200-07-08

Rampa Sulo: Elämä vaatii uhrinsa, romaani. Pilot-kustannus Oy 2005, Tampere. 224 s. ISBN 952-464-394-4

Rampa Sulo: Kirottu ylpeys. Pilot-kustannus Oy, 2004, Tampere. 204 s. ISBN 952-464-191-7

Simola Aino: Kolmas vaimo, romaani. Satakunnan painotuote, Kokemäki, 2006

Tenkanen Martti: Hehkua ja hiillosta. Harjavalta 1969, KKS, 2. p. 250 s.

Tenkanen Martti: Karjalasta kajahtaa. Helsinki 1967, SLEY

Tenkanen Martti: Karjalasta kajahtaa 2. Helsinki 1967, SLEY.

Tenkanen Martti: Kirjeeni sinulle nuoruutemme keväästä Karjalasta. Harjavalta, KKS. 3. p.

Tenkanen Martti: Koulupojan joulu

Tenkanen Martti: Kummilapselleni

 

Tenkanen Martti: Lämmittävä liekki, Pietari Kurvinen Suomessa

Tenkanen Martti: Nuori Pietari Kurvinen

Tenkanen Martti: Saara-äiti, piirteitä Saara Malisesta

Tenkanen Martti: Syrjästäkatsoja

Tenkanen Martti: Umpujen auetessa

Tenkanen Martti: Vielä kajahtaa Karjalasta. Helsinki 1967, SLY

Tenkanen Martti:

Tiainen Arja: Useita runoteoksia vuosilta 1967 – 2006

Tuloisela Aino: Aili Maria, Pilot-kustannus Oy 2006, Tampere.163 s. ISBN 952-91-0672-6

Uusihakala Kaarina: Yksi tie monta polkua. Suurtammalan tytöt. Kurikka-Paino Ky, Kurikka 1989. 171 s. ISBN 952-90-1547-X

Uusitalo Kari: Elämäni tarina – Evakkopojasta elokuvaneuvokseksi. Karjalan Kirjapaino 2001. 346 s.

Uusitalo Kari: Haiseeko täällä valkokangas? Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2005

Uusitalo Kari: Taju kankaalla (1983)

Uusitalo Kari: Värikästä väkeä (1995).

Vanhanen Mauri, Kari Uusitalo: Kaiku, joka kiirii kauas … Vpl. Pyhäjärven urheiluhistoriaa. Pyhän-säätiö, Vammala 1970. 148 s.

 

Rautu

Kiesiläinen Liisa ja Vilho (toim.): Marja-Liisa Kiesiläinen; Ei missiä muual

Kilkki Minna, (toim.): Se, minkä jaksat kantaa, karjalaisia elämänkertoja

Kirjasalon sanomat. Rautu; Aleksander Termonen, 1920 – 1920. Kansalliskokoelma, käytettävissä mikrofilmeinä

Kiuru Heimo: Mies monessa mukana, Rautu – Leivonmäki. Pica-Paino 2006

Kotikunnailta ja evakkopoluilta. Kangasniemen perinnepiirin ryhmätyö 1990

Loponen Seemi: Raudun poika muistelee. Valkealan Paino 1997

Manninen Kirsi: Kun taivas repeää

Meskanen Antti:  Evakkoukon kertomaa. Gummerus, Saarijärvi 2001

Rastas Maria: Muisteloita 90-v. päivän merkeissä

Sorri-Hukkanen Saimi: Tykit jo jyskiit

Uotinen Mikko: Kuvailuja Raudun pitäjästä

Uotinen Mikko: Orjasaaren oivalle Jukalle

Uotinen Mikko: Vaarin kannel; lausuttu kansanjuhlassa Palkealassa

Uotinen Mikko: Valkeat vuoret. Juhlaruno Raassulin Voimistelu- ja urheiluseuran tupaantuliaisjuhlaan 6.12.1916

 

Sakkola

Aava Aleksanteri: Kootut teokset

Aava Aleksanteri: Vuoksen varsilta runoja. Suvanto-Säätiö, Kangasala 1967

Karvonen Olense, Martta: Lapsuusmuistoja Sakkolan Kiviniemestä. Karprint. 1995

Kuljettuja polkuja

Laamanen Antti; Sirpaleita sairastuolilta I ja II

Laamanen Antti; Syrjästäkatsoja I ja II – myös pdf-tiedostona

Pesonen Kirsti; Runonlaulaja Yrjö Kotiin runot 1887 – 1888. SKS 1999

Siellä on aarteeni

Toiviainen Juho: Vaeltajan muistelmia. Sakkola 1922

Tuntematon Rokka

Vaskelan runokirja

 

 

Kylä- ja koulupiirikirjoja

Yleiskirjallisuus

 

Myllypelto – täälthä myö lähettii. Myllypellon kyläjuhlat

Metsäpirtti

Hatakka Anto, Olkkonen Lauri, Keski-Mäenpää Julia: Muistojen kujaset, Kyläkirja Metsäpirtin Lapanaisten kylästä. Lapanaisten kyläkirjatoimikunta. Tampere 2006. ISBN 952-92-0466-3

Hyytiä Kalevi: Saaroisten ja Tapparin väestö 1700 –luvulla

Hämäläinen Viljo: Lapsuuden kylät. Yli 200-sivuinen yhteenveto Saaroisten kylän asukkaista ja tapahtumista.

Muistojen kujaset; Kyläkirja Metsäpirtin Lapanaisten kylästä.

Metsäpirtin Saaroinen – Elämää Laatokan äärellä. Kirjatyöryhmä Lapanaisten kyläkirjatoimikunta. Valkeakoski. 2013. ISBN 952-91-8337-2

Paukku Kalervo: Kirvesmäki, helmi Karjalan kruunussa. Elämää Suvannon seudulla ennen talvisotaa. Kirvesmäki-kerho. Mynämäki 1990

Suvannon ja Taipaleenjoen kainalossa: Kyläkuvauksia Kirvesmäen, Läämäen, Koukunniemen, Terenttilän ja Virstakiven kylistä asukkaineen ajalta ennen talvisotaa v. 1939. Kirvesmäki kerho ry. Espoo 2007

Vesanto Marja-Liisa: Raaju, kylä Metsäpirtin pitäjässä Karjalan kannaksella. Metsäpirttiseuran tarinailta 17.3.2004

 

Pyhäjärvi

Alakylän ja Kahvenitsan koulupiirien kyläkirja. Kirjatoimikunta. Vammalan Kirjapaino Oy, 2006. 272 s.

Arkkimandriitta Arseni (toim.): Konevitsan uudelleensyntyminen. Konevitsa ry. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2002. 103 s. ISBN 952-91-4366-4

Heikkilä Anna-Liisa, Karttunen Heikki (toim.): Noitermaan seudun historiikki – taistelujen vuodet. Satakunnan Painotalo Oy, Kokemäki 1992. 252 s.

Heikkilä Anna-Liisa, Karttunen Heikki (toim): Noitermaan seudun historiikki. Satakunnan Painotalo Oy, Kokemäki 1984. 302 s. + kartta.

Heikkilä Anna-Liisa, Karttunen Heikki (toim.): Noitermaan seudun historiikki, vaellusvuodet. Satakunnan Painotalo Oy, Kokemäki 1986. 287 s.

Hinkkanen Kauko (toim.): Kaunista Vpl Pyhäjärveä, osa 1; Pyhäkylän koulutie 1877 – 2007. Pyhäkylän koulupiirin kirjatoimikunta. Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2007. 232 s.

Hinkkanen Kauko, Pruuki Hannu; Lahnavalkaman lapset. Satakunnan Painotuote Oy, Kokemäki 2010. 256 s. ISBN 978-952-92-6893-1.

Hinkkanen Toivo (toim.): Kaunista Vpl Pyhäjärveä, osa 2; Juurillaan ja maailmalla. Pyhäkylän koulupiirin kirjatoimikunta. Vammalan Kirjapaino Oy, Vammala 2007. 504 s.

Jokinen Lea (toim.): Wernitsan viljelyksiltä Sortanlahden kauppapaikkaan. Hämeenkyrö 2016. 398 s.

Kasanko Mikael: Konevitsan luostarin historialliset vaiheet. Ortodoksinen Kirjallisuusyhdistys Ortokirja ry ja Konevitsa ry, Joensuu 1992. 64 s.

Koivusalo Aulis; Vpl. Pyhäjärven Musakanlahden koulupiirin asukkaiden muistelmia. Joensuu 1988. 390 s. + kyläkartta

Koivusalo Aulis: Vpl. Pyhäjärven Musakanlahden asukkaiden muistelmia 1989 osa 2, sukutaulut osa 1.

Konevitsan luostarin muisto 1393 – 1978. Ortodoksinen kirkkomuseo 17.11.1978 – 7.1.1979, näyttelyluettelo. Sisälähetysseuran kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki 1978. 46 s.

Kukko Topi: Tuulukko puhaltaa – Rantakylä, Vpl. Pyhäjärvi. KL-Paino, Ylivieska, 2001. 168 s.

Lehtonen Pentti R.: Taubilan hovi. Kartano Vpl. Pyhäjärvellä Vpl. Pyhäjärvi-Säätiö. N-Paino Ky, Lahti 2000. 43 s + liitteet.

Luukkanen Toivo, Ensio närinäinen: Kotikylämme Konnitsa, osa 2 – Kyläläiset kertovat.  Kyläkirjan toimituskunta. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1998. 314 s.

Luukkanen Toivo, Näriäinen Ensio: Kyläkirjan toimituskunta; Kotikylämme Konnitsa 2. Kuvia ja kertomuksia Vpl Pyhäjärven Konnitsan kylästä. Ykkös-Offset Oy, Vaasa 2006. 237 s. + kartta

Pappismunkki Arseni: Konevitsan luostari. Kustannusosakeyhtiö Otava, Keuruu 1993. 144 s.

Pohjakallio Kari (toim.): Ikkuna Karjalaan. Enkkuan koulupiirin kyläkirja. Enkkua – Kostermaa – Rahkajärvi – Saapru. Enkkuan koulupiirikirjatoimikunta; Saarijärven Offset Oy, Saarijärvi 2001. 366 s. + kartta. ISBN 952-91-3408-8

Pohjalainen Heimo / Kirjatoimikunta: Tarinakivillä. Vpl. Pyhäjärvi; Kalamajan, Montruan, Pölhölän jakokunta ja asemanseutu. Kirjapaino Raamattutalo, Pieksämäki, 1997. 312 s. ISBN 952-90-8443-9

Salitsanrannan koulupiiri 1903 – 2003. Kirjatoimikunta (Antero Pärssinen & al.). Salitsanrannan koulupiiri, Vammalan Kirjapaino Oy 2003. 288 s.

Vanhanen Mauri: Konevitsan kellot – historiallinen romaani. Karjalan Kirjapaino Oy. Gummerus Saarijärvi 2001. 200 s.

 

Rautu

Valkovuokkojen maassa. Vehmais–Haukkalan kyläkirja. Rautulaisten pitäjäseura ry. Eura Print Oy 2015.

Sakkola

Haitermaa – Pannusaari – Luprua. 2011

HaparainenKeljaPurpua. 2008.

Hartikainen Soini; Hovinkylä – Ojaniemi 1924 – 2004. Kansakoulu ja emäntäkoulu 80 vuotta ja muita juhlan aiheita. Hovinkyläseura. Hämeenlinna 2004. 370 s.

Hovinkylä-Ojaniemi – kauneinta Sakkolaa. Sakkola-Säätiö, kirjatoimikunta. 2012, 650 s.

Ikävalko Helena, Ikävalko Reijo: Muistojen Lapinlahti, kylä Suvannon rannalla. Sakkola-säätiö, Vammala 2006

Innamaa Hilkka; Hovinkylä 1911 – 1991. Hovinkyläseura 1994.

Kuohuva Kiviniemi Sakkolan Karjalan kannaksella. Sakkola-Säätiö, 2013. 512 s.

Paukku Hannu J.; Sakkolan kylät tuvasta tupaan 1939. Sakkolan historiaa II, 2. p. Sakkola Säätiö, Saarijärvi 2009. ISBN 978-952-67047-4-6

Petäjärvi : Mäntyisten mäkien ja laajojen niittyjen kylä Sakkolan pitäjässä Karjalan kannaksella. Sakkola-Säätiö. Vammala 2004

Petäjärvi Sakkolan pitäjässä Karjalan kannaksella. Petäjärven kylän elämää. Sakkola-Säätiö 2004. 427 s. ISBN 952-91-7675-9.

Petäjärvi II. Ahon laidalta Sakkolan Petäjärvellä. 2013

Roine Maija-Stiina; Kolhon kylä – muutosten aikaa. Oiva Repo ja perhe Kolhossa. 2000.

Riiska. 2011

Röykkylä. Kirjatoimikunta. Sakkola-Säätiö, Lempäälä 2008. 320 s. ISBN 978-952-67047-1-5.

Sakkolan Riiska. Muistojen kotikylä Suvannon etelärannalla. Sakkola-Säätiö, Saarijärvi 2011.

Sydän-Sakkola. Kirkonkylä-Luprikkala, Korhola ja Sipilänmäki. Toimituskunta. Sakkola-Säätiö, Lempäälä 2009. 544 s. ISBN 978-9522-67047-3-9

Tikansaari ja Kottila. Muistoja kotikylästä Sakkolasta Karjalan kannakselta. Toimituskunta. Sakkola-Säätiö, Lempäälä 2008. 192 s. ISBN 978-952-67047-2-2

Valkjärvi – ViiksanlahtiKasarmila. 2010

Viskari Teuvo & al; Vilakkala;  Vilakkalan, Volossulan ja Kaarnajoen koulupiirien elämää Sakkolan pitäjässä Karjalan kannaksella. Sakkola-Säätiö. Koski-Print, 2006. ISBN 952-92-1375-1

 

Vuoksela

Vaari Saima: Vuosalmi; kylä Vuoksen rannalla. Vuosalmen historiatoimikunta. Lahti 1994

 

Sukututkimuksia ja – kertomuksia

 

Metsäpirtti

Eeva Tapio & Alistalo Matti: Eevan suku Sakkolan Koselasta. Eevan suvun sukuyhdistys 1997, ISBN 952-90-9100-1

Evilampi Toivo: Juuret Koselan Vorkessa. 1999, ISBN 952-91-0843-5

Hirvonen Paula, Koskinen Mauno, Koskivaara Jaakko, Pukki Taimi: Waski-suku ja Metsäpirtin Vaskela, 2001. ISBN 952-91-3570-X.

Kovero Helena: Antti Lykanderin suku Metsäpirtin Taipaleesta. 1979, ISBN 951-99214-6-X

Kovero Helena: Ukkosen sukua Koukkuniemestä Lohijoelle ja sitten … 1990. 138 s. ISBN 952-90-1937-8

Metsäpirtin Hatakkojen vaiheita. Hatakan sukuseuran julkaisuja IV. Alavus 1992. 50 s.

Pesonen Ilmi 2014: Ahtiaiset. Metsäpirtistä maailmalle. Metsäpirtin Ahtiaisten sukuseura ry. Raisio 2014

Tuokko Osmo; Arvon hekin ansaitsevat. Kertomukset kahdeksan kantaäidin sukuryhmistä. Omakustanne. Espoo 2007.

Vaski Mauno: Waski-suku ja Metsäpirtin Vaskela, osa  II, Vaskelan sukuseura ry:n muistomerkkirahasto, Gummerus, Saarijärvi 2004. ISBN 952-99348-0-7

Vaski Mauno: Waski-suku ja Metsäpirtin Vaskela, osa III, Vaskelan sukuseura ry:n muistomerkkirahasto, Helsinki 2005. ISBN 952-99348-1-5

 

Pyhäjärvi

Heikkilä Anna-Liisa (toim.):Mei äijä ja mummo.” Sukukronikka Maria o.s. Matikainen ja Juho Ijaksen suvusta. Nokia 2005, 126 s.

Hinkkaset juurillaan ja maailmalla. Hinkkasen sukuseura ry. Gummeruksen Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1993. 570 s.

Hopia Kristiina; Risto Laurinpoika Hopia Vpl. Pyhäjärveltä

Koivusalo Aulis; Herra-suku Vpl. Pyhäjärvellä 1700 – 1980. 1982

Koivusalo Aulis; Vpl. Pyhäjärvellä eläneiden Hiirien suku- ja perhetaulut ajalta 1680 – 1980. Joensuu 1983

Koivusalo Aulis; Vpl. Pyhäjärven Musakanlahden koulupiirin asukkaiden suku- ja perhetaulut ajalta 1700 – 1950. Joensuu 1989

Koivusalo Aulis; Vpl. Pyhäjärven Ylläppään Haapasaarien sukukirja. Joensuu 1993

Kukko Reino O.: Kukkojen suku I, Talonpoikaissuku Karjalan kannaksen Pyhäjärveltä. Helsingin Liikekirjapaino 1980. 273 s.

Kukko Pekka (toim.): Kukkojen suku II. Talonpoikaissuku Karjalan kannaksen Pyhäjärveltä Kukkojen sukuseura, toinen laajennettu painos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 1998. 350 s.

Matikainen Aimo (toim.): Antti Matikaisen suku, Pyhäjärvi Vpl. 1613 – 1979. Vammala 1979

Pulakat, Sigfrid Pulakan jälkeläiset. Pulakan Sukuseura. Gummerus Kirjapaino Oy, Saarijärvi 2000.

Tenkanen Arto: Tenkanen - Tengen suku 1688 -1992. Tenkasen sukuseura Gummerus Kirjapaino Oy 1992, 272 s + sukutauluja

Toiviainen Jaakko: Toiviaisten sukujuuret. 1979

Toiviainen Martti; Toiviaiset, Laatokankyntäjän suku

Toiviainen Martti: Toiviaisia, Kostermaan Söyringin suku

Toiviainen Martti: Toiviaisia Venäjällä

Toiviainen Mauri; Keitä ja mistä? 1964

 

Rautu

Jäske Eros: Serkkuja etsimässä, jäskegeenisten sukututkimuksia

Kähäri Jorma, Kähäri Matti: Lempaalan Kähärit, Sukukirja, Helsinki 1980, 249 s.

Kähäri Jorma: Naimi ja Matti Kekkonen, esi- ja jälkipolvet. Helsinki 2007, 94 s. ISBN 978-952-92-1596-6

Laitinen Elma: Palaan lapsuuden maisemaan

Lallukan suku

Laulajainen Esko: Korleen poika. Lapsuusvuodet 1931–43.  Edico Oy, Turenki 2010, 103 s. ISBN 978-952-5708-49-3

Malkamäki Eeva: Juho ja Maria Meskasen suku. Loviisa 1996

Okker Jaakko & al.: Lallukka ja Lallukan lapset. Gummerus, Jyväskylä 2002. 319 s. ISBN 951-20-6165-1

Markkanen Erkki: Juho Lallukka – karjalainen elämäntarina. Gummerus, Jyväskylä 1976. ISBN 951-20-1251-0

Pulakat – Sigfrid Pulakan jälkeläiset. Pulakan sukuseura. Gummerus, Saarijärvi 2000. ISBN 952-91-2978-5

Pulli Heljä: Lallukan suku

Siltanen Keijo: Mikko Paavonpoika Paukun ja Anna Adamintytär Rännälin sukuhaara Raudun Korteen kylästä

 

Sakkola

Hopia Kristiina; Savuveroluettelo Sakkolan pitäjästä v. 1696. Tampere 1997

Hynnä Eila; Martti Kekin suku ~1684 ~. Lempäälä 1995

Hynnä Eila; Matti Juhonpoika Meskasen suku Sakkolan Keljasta. Lempäälä

Hynnä Eila; Sigfrid Henrikinpoika Tikan suku. Lempäälä 1994

Hynnä Eila: Yrjö Gabrielinpoika Pitkäsen suku esivanhempineen. Sakkola Haparainen. Lempäälä 1999

Järveläinen Matti: Sakkola; syntyneet ja kastetut 1850 – 1899. Sukunimen mukainen hakemisto. Karjala-tietokantasäätiö 2003

Keskinen Tuula 2000: Pulakat. Sigfrid Pulakan jälkeläiset. Pulakan sukuseura.

Laulajainen Kimmo; Henrick Laulajainen, Anna Hopia, Bertill Rautiainen. Moniste 2000

Laulajainen Kimmo, Repo Leena, Repo Yrjö: Revon Yrjön, Matin, Heikin, Juhon Mikko … sekä hänen jälkikasvunsa Sakkolan Kaarnajoelta nykypäivään. SR-Kustannus. SR-Kustannus Oy, Espoo 1996

Länsirinne Yrjö; Ievaloisiin suku. Tutkimus Sakkolan kunnan Vilakkalan kylässä eläneiden Aapro Yrjönpoika Eevan ja hänen vaimonsa Maria Matintytär Meskasen jälkeläisistä. 1993

Matti Juhonpoika Meskasen suku Sakkolan Keljasta

Muistelmia Notkolasta. Matti ja Anna-Liisa Loposen sukukirja. Loposen sukuseura. Helsinki 2007. 175 s.

Pesonen Kirsti; Matts Matsinpoika Kotti. 1999

Pitkänen, Matts Pet:s. Sakkolan Wixanlahdesta vuodesta 1724 ja hänen jälkeläisistään.

Sackola pogost, Mantal v. 1724

Sakkola församling nro 9, 1754

Sakkolan Viskari-suku

Salla Pentti; Vullin suku 1700 – 1995

Warvas Pentti; Matti (Matts) Warvas. Nummela 2006

 

Vuoksela

Virkki Erkki; Virkkien suvun perheitä Vuokselan Virkkilästä. Helsinki, 1982

Vuokselan paikannimistö. N. 750 numeroitua paikkaa luetteloituna ja kartalle (1:20 000) sijoitettuna. Tilanneajankohta on evakkoon lähtö kesäkuu v. 1944.

 

Tutkimuksia, väitöskirjoja

Pyhäjärvi

Hirvonen Riitta: Ystävä lapsien. Lasten virret ja hengelliset laulut suomenkielisissä kokoelmissa 1824 – 1938 ja niiden vaikutus vuoden 1938 virsikirjaan. Väitöskirja. Helsinki, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, 2009. 259 s. + liitteet. ISBN 978-952-92-5422-4

 

Rautu

Onttonen Markku; Raudun – Pietarin kauppa. Sarja: Monisteita / Turun yliopiston kansantieteen laitos; 4. Turun yliopisto, Turku 1970

 

Kartat

Yleistä

Eric Andersson Utter: Geographiik Charta SÖDRA DELEN af KEXHOLMS LÄN, 1651

Jaatinen Martti: Karjalan kartat. Tammi, Helsinki 1997. ISBN 951-31-0972-0

Pilz Aarno: Kirjoituksia Karjalan karttakuvasta. Gummerus, Jyväskylä 2007, 143 s. ISBN 978-952-5200-60-7

 

Metsäpirtti

Kalenius Aimo: Metsäpirtti, itäosa. Uudenkaupungin Metsäpirttikerho. Kansalliskokoelma

Kalenius Aimo: Metsäpirtti, luoteisosa. Uudenkaupungin Metsäpirttikerho. Kansalliskokoelma

Kalenius Aimo: Metsäpirtti, lounaisosa. Uudenkaupungin Metsäpirttikerho. Kansalliskokoelma

Puikonluoto: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Saaroinen: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Metsäpirtti: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Lumisuo: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Sirkiänsaari: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

 

Pyhäjärvi

 

Kalenius Aimo: Salitsanrannan koulupiiri. Uudenkaupungin kirjapaino.1992. Kansalliskokoelma

Kalenius Aimo: Vpl. Pyhäjärven Pyhäkylän koulupiiri.  Uudenkaupungin kirjapaino.1993

Luukkanen Toivo: Vpl. Pyhäjärvi, Konnitsa; talot ja talojen omistajat. Kotikylämme Konnitsa tomituskunta, 2006. Kansalliskokoelma

Kuoppalampi: Topografinen kartta 1: 20 000. Topografikunta

Alakylä: Topografinen kartta 1: 20 000. Topografikunta

 

Rautu

Haparainen: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Orjansaari: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Raasuli: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Rautu: Karjalan Kirjapaino 1973

Rautu: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Suomen geologinen tutkimus: Kertomus karttalehteen nro 36, Rautu. Tehnyt Hugo Berghell, suom. Arvid Pönnelin. Kuopio; K. Malmström. Kansalliskokoelma

 

Sakkola

Sakkola: Karjalan Kirjapaino. Lappeenranta, 1974

Kiviniemi: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Lohijoki: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Taipale: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Uosukkala: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

 

Vuoksela

Oravankytö: Topografinen kartta 1: 20 000.  Topografikunta

Pasuri: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Salmenkaita: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Vuoksela: Topografinen kartta 1: 20 000. Yleisesikunnan topografikunta. Helsinki

Äyräpää: Topografinen kartta 1: 20 000. Topografikunta

 

Videotallenteet

Pyhäjärvi

Ikkuna Karjalaan. Enkkuan koulupiirin kyläkirja. Enkkua – Kostermaa – Rahkajärvi – Saapru.

Muistojen järvi. Vpl. Pyhäjärvi-seura ry. 2007

Pyhäkylän koulupiirin 130-vuotisjuhla 1.9.2007. Inkisen kotiteollisuus Ay

Vanhoja karjalaisia työtapoja. Alakylän ”Pyrintö” Nuorisoseura ja perinnetoimikunta, 2009.

 

Vuoksela 

Vuoksela – ennen ja nyt

 

 

 

 

Lähdekritiikki

 

Muistathan kirjoja lukiessasi, että lähdekritiikki on välttämätön. Jokainen kirjoittaja on esittänyt oman aikansa tulkinnan asioista. Kun haluat saada mahdollisimman selkeän kokonaiskuvan tapahtumista ja kohdentaa tapahtuman ajallisesti ja paikallisesti oikein, on hyödyllistä tutkia asia useasta eri lähteestä. Tietojen ristiinarviointi on paikallaan.

 

 

Kirjojen saatavuus ja tiedustelut

-        hankinta / kotilainaksi / lukusalikäyttö

 

Eduskunnan kirjasto: kotilainaksi tai lukusalikäyttöön

Kansallisarkisto; lukusalikäyttöön

Kansalliskirjasto: kotilainaksi tai lukusalikäyttöön

Kansan Arkisto; lukusalikäyttöön

Karjalan Liiton kirjasto; lukusalikäyttöön

Kirjakaupat

Kuntien kirjastot; kotilainaksi ja lukusalikäyttöön

Mikkelin maakunta-arkisto; lukusalikäyttöön

Museovirasto; kotilainaksi tai lukusalikäyttöön

Pitäjäyhdistykset: hankinta erityistapauksissa

Suomen Sukututkimusseuran kirjasto; lukusalikäyttöön

Suvannon seudun pitäjien museot; lukusalikäyttöön

Suvannon seudun pitäjien säätiöt; lukusalikäyttöön

Työväen Arkisto; lukusalikäyttöön

Yhdistysten arkistot; lukusalikäyttöön