Suvannon seutuun, karjalaisuuteen ja historiaan liittyviä Internet -linkkejä

Karjalan liitto Rautu Yahoo - karjalaissukututkijat
Luovutettu Karjala Sakkola Väestörekisterikeskus
Karjala-tietokanta Pyhäjärvi Vpl Arkistolaitos
Kareliaani Metsäpirtti Historiallinen sanomalehtikirjasto
Heninen Vuoksela Vanhoja postileimoja
Kareliaport Valkjärvi Vanhat almanakat
Karjalan karttoja Kivennapa Sukuseurojen keskusliitto
Karelia Klubi Inkerin kulttuuriseura Suomen sukututkimusseura
Kirkot Karjalassa Karjalaisten sukuyhteisöjen liitto Suomen sukuhistoriallinen yhdistys
Venäläisiä karttoja Karjalasta Viipurin läänin verollepanokarttoja KATIHA
Karjalan liiton kirjasto