takaisin edelliselle sivulle

  PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT 14.09.2013 klo 14 - 17

Suvannon Seudun Sukututkimuspiirin kokous Karjalatalon Laatokka-salissa

 

Läsnä olivat:

Pertti Lamppu, puheenjohtajana,

Leena Repo, sihteerinä

                                                                


Kauko Hinkkanen                                   Eeva Malkamäki              

Eija Savolainen                                      Heikki Malkamäki

Esko Simonen                                        Maija Luukkanen

Jyrki Warvas                                           Hannu Turkkinen

Pentti Warvas                                         Eero Pilviniemi

Varpu-Leena Sumsa                             Yrjö Länsirinne

Keijo Tikka                                              Maire Uosukainen

Ritva Nyman                                            Irja Jantunen

Tapani Nyman                                         Anja Karppanen

Hellevi Kuuppo                                       Kari Kuisma

Osmo Tuokko                                         Kalevi Hyytiä

 

1 §             Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 

2 §             Esityslista

Kokouksen esityslista hyväksyttiin. Esittelykierroksen aikana itse kukin kertoi suvustaan ja sukujuuristaan.

 

3 §             Läsnäolijat

                 Todettiin kokouksen läsnäolijat sekä käytiin lyhyt esittelykierros.

 

4 §             Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Päätettiin lisätä Eija Savolainen kokouksen läsnäololuetteloon.

 

5 §             Sovittiin, että Leena Repo kokoaa 10-vuotisjuhlan materiaalin Heikki Malkamäelle toimitettavaksi. Aineisto tallennetaan ”pöytäkirjana” nettisivuille.

 

6 §             Vetoryhmän täydentäminen            

Puheenjohtaja toi vetoryhmästä ehdotuksen. että Pentti Warvas toimisi toisena Vuokselan edustajana vetoryhmässä tämän vuoden loppuun. Asia hyväksyttiin.

 

7 §             Sakkola-museon esittely

Hannu Turkkinen ja Eero Pilviniemi esittelivät Sakkola-museon historiaa, materiaalia ja toimintaa.

Suvannon Seutu –lehdet on digitoitu ja löytyvät osoitteesta: http://www.sakkola.fi/suvannon-seutu/Suvannon-seutu-vanhat_nrot_index.htm

 

Sakkolan valokuvagalleria löytyy osoitteesta: http://www.sakkola.fi/kuvavarasto/index-galleria.html

Sivuilta löytyy muutakin mielenkiintoista materiaalia.

 

Osmo Tuokko esitteli mielenkiintoisen yhteenvedon pitäjiemme porsastilanteesta v. 1920:

                 Vuoden 1920 sikatilaston mukaan Suvannon seudun

suurin sikapitäjä oli Sakkola, missä oli 1802 sikaa eli 30 possua / 100 asukasta toisena oli Pyhäjärvi 1268 sikaa, suhdeluku 16

kolmantena Rautu 1151 sikaa, suhdeluku 19

neljäntenä Metsäpirtti 1083 sikaa, suhdeluku 21

viidentenä Vuoksela 906 sikaa, suhdeluku 23

 (Lähteenä Suomen maa / Viipurin lääni)

 

8 §             Ievaloisiin suku            

Yrjö Länsirinne esitteli Eeva-suvun sukututkimuksia.

 

9 §             Käkisalmen seutu karttojen valossa 1500-1938

Esko Simonen kertoi karttojen avulla Käkisalmen seudusta vuosina 1500-1938.

 

10 §           Arkeologinen matka

Matkan suunnitteluun päätettiin pyytää asiantuntijaksi Juha Ruohosta ja yhteyshenkilöksi piirin puolelta Kauko Hinkkasta.

 

11 §           Seuraavat kokoukset

Todettiin seuraavien kokousten ajankohdat, kokoontumispaikat sekä vastuulliset järjestäjät:

                 23.11.2013    Laatokka-sali  -  Vuoksela

        25.01.2014   Kirjasto  -  Pyhäjärvi

05.04.2014   Laatokka-sali  -  Rautu

20.09.2014   Laatokka-sali  -  Metsäpirtti

29.11.2014    Yläsali  -  Sakkola

 

12 §           Taloustilanne:

Todettiin sukututkimuspiirin rahatilanne:

ennen kokousta oli 1.275.62 € ja kokouksen jälkeen 1.359.12 €.

 

13 §           Tiedotusasioita:

- rajaseutuseminaari, Karjalatalossa 09.11 klo 10 – 17

- Saaroisten kyläkirja tilattavissa Ilmi Pesoselta

- Mikkelin maakunta-arkiston seminaari ”Maakunta-arkisto tutuksi”

  tiistaina 01.10.2013

                                                                                        

14 §           Muita asioita:

- asetettiin päämääräksi, että Osmo Tuokon johtaman työryhmän     

  kirja vapaussodan aikuisista tapahtumista olisi valmis  

  kokouksessa 29.11.2014

- Kalevi Hyytiä ilmoitti perustaneensa Facebookin suljetun 

  keskusteluryhmän ”SuvannonSeudunSukututkimuspiiri”

 

15 §           Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.

 

 

                                   Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

                                   Pertti Lamppu                                Leena Repo