takaisin edelliselle sivulle

  Suvannon seudun sukututkijat pöytäkirja 24.11.2012

Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokouksen pöytäkirja

Aika                                     Lauantai 24.11.2012 klo 14.00 - 17.00

Paikka                                 Karjalatalo, Laatokka-sali

Vetovastuu                         Vpl Pyhäjärvi

 

1. Avaus

Puheenjohtaja Kauko Hinkkanen avasi kokouksen.

2. Esityslista

Hyväksyttiin esityslista.

3. Läsnäolijat

                             Pertti Lamppu                             Leena Repo                                  Harri Laine

                             Ilmi Pesonen                               Kalevi Hyytiä                               Varpu-Leena Sumsa

                             Ulla Kaasalainen                        Kari Ola                                          Aulis Käppi     

                             Raimo Manninen                       Markku Hämäläinen                 Antero Pärssinen

                             Esko Simonen                             Maire Uosukainen                     Irja Jantunen

                             Maire Peltonen                          Pirkko Peltonen                         Keijo Tikka

                             Eeva Malkamäki                         Heikki Malkamäki                      Heljä Pulli                                    

                             Aini Kokko                                    Raimo Tuimala                            Hellevi Mattila

                             Osmo Tuokko                              Sirkka-Liisa Lamppu                  Kari Kuisma

                             Kauko Hinkkanen puh.joht.                                                            Eija Savolainen siht.

 

Lyhyt esittelykierros.

 

4. Edellisen kokouksen Pöytäkirja

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

5. Sukututkimuspiirin pankkitili

Päätettiin avata sukututkimuspiirille käyttötili verkkopankkipalveluna Nordea pankkiin. Tilin nimi on: Suvannon seudun sukututkimuspiiri.  Seuraavien henkilöiden osalta tili liitetään kunkin verkkopankkiin:

Kari Ola                                          xxxxxxxxxxx

Harri Laine                                    xxxxxxxxxxx

Kauko Hinkkanen                      xxxxxxxxxxx

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Leena Repo ja Ilmi Pesonen.

                     

6. Kokemuksia sukukirjan laadinnasta,  Esko Simonen.

Toivo Hinkkasen ja Esko Simosen kirja Elämää edestakaisin perustuu karttoihin, kirjeisiin, kuviin ja päiväkirjoihin.  Maria ja Pekka Ihalaisen suvun elämää 1700 luvulta sotiin asti,  evakkomatkat ja vielä nykyaikakin.

Esko Simonen on tutkinut myös tuomiokirjoja Raudun, Pyhäjärven ja Sakkolan alueelta. Tiedot niistä tunnusnumeroineen saataneen sivuillemme piakkoin.

                     

7. Kokemuksia sukukirjan laadinnasta 2,  Kari Kuisma.

Kannaksen Kuismat kirjassa lähdetään 1500 luvulta ja päädytään nykyaikaan. Tarinoita,  historiaa ja elämää koko alueelta.  Sukutaulukot ovat erikseen CD:llä. Uutta aineistoa kerätään.

 

8. Sosiaalinen media ja sen hyödyt, Kalevi Hyytiä.

Hyytiä puolustaa ja kannattaa ”some”a, mutta suuri osa suhtautuu yhä nihkeästi. Päivittäisiä keskustelupalstoja kannattaisi lukea. www.facebook.com ja pääset sisään rekisteröitymään.           

 

9. Vuoden 2013 vetoryhmän jäsenet

                             Metsäpirtti                                   Kalevi Hyytiä ja Harri Laine

                             Vpl Pyhäjärvi                               Kauko Hinkkanen ja Eija Savolainen

                             Rautu                                              Ilmi Pesonen ja Varpu-Leena Sumsa

                             Sakkola                                          Pertti Lamppu ja Leena Repo

                             Vuoksela                                       Jyrki Warvas ja …

 

Jyrki hankkii toisen jäsenen Vuokselalle.

 

10. Arkeologinen matka Suvannon seudulle

Matkan suunnittelussa päätettiin ottaa yhteys Juha Ruohoseen (Kauko Hinkkanen). Hän ehkä voisi tulla kertomaan tutkimuksistaan seuraavaan kokoukseen. Vpl Pyhäjärvilehdessä marraskuun numerossa oli pitkä kirjoitus uusista löydöistä Pyhäjärvellä. Toinen matkan suunnittelussa / opastuksessa hyödyllinen nimi on Aleksander Saksa. Kerkko Nordqvist ja Matti Saarnisto myös mainittiin.

 

11. Sukututkimuspiirin materiaalin arkistointi

Digitaalinen muoto alkuperäiselle materiaalille ja siitä kopiot.  Ilmi Pesonen käy Mikkelin maakunta-arkistossa lähiaikoina ja ottaa selvää, mitä mieltä arkistoasiantuntijat ovat ja kuinka pitäisi toimia.

 

12. Taloustilanne

Kahvikassa (plus kirjamyynti) tuotti 195,30 e. Rahaa on yhteensä 1516,26 e.

 

13. Tiedotusasiat

- Kansallisarkiston luentosarja keväällä 2012. Kukaan ei ollut siellä.

- Kuulutko sukuuni palaute, Leena Repo

Kaikki sujui jo rutiinilla. Kirjapöytä oli menestys, kuten aiemminkin. Esko Simosen kartat kiinnostivat. Ne voidaan tallentaa kylähakemistoineen CD:lle ja nettisivuillemme. Muutenkin ehkä karttoja voidaan tuoda esiin korostetummin seuraavassa tapahtumassa. Samoin tuomiokirjojen salat julki.

- Vuoden 1918 projektin tilannekatsaus, Osmo Tuokko

Osmo Tuokko halusi vaihtaa työryhmän nimen seuraavaksi: Suvannon seudun paikallishistorian työryhmä.  Rahaa projektille on anottu ja jo saatukin.

 

14. Muut asiat

- Viipuri-keskus tekee matkan Viipurin arkistoon 23-24.1.2013. Luettelot ovat venäjäksi. Etelä-Karjalan instituutti on suomentanut osan luetteloista. Liitteenä Leena Revon laatima lista suomennetuista. => Lista sopivista fondeista.  Ilmoittautumiset 15.12.12 mennessä. Matkan hinta 290,00 e.

- Heljä Pulli kertoi mielenkiintoisesta luettavasta: Hanna-Mari Nupponen: Ruumiin pesijöitä ja kievarin pitäjiä, naisleskien asema Käkisalmen läänissä 1600 luvun lopun käräjäkirjojen valossa. Pro Gradu Itä-Suomen yliopistossa.: Pro gradu -tutkielma

- Osmo Tuokko mainitsi Kansallisarkiston vielä helmikuun loppuun jatkuvasta näyttelystä Kotkien varjot – Suomi vuonna 1812.  Aiheita on neljä: Vanhan Suomen liittäminen muun Suomen yhteyteen, Helsingin korottaminen Suomen pääkaupungiksi, Suomen lakkautettujen sotajoukkojen uudelleen perustaminen ja Turun hallitsijatapaaminen.

- Antero Pärssinen ja lahtelaiset suunnittelevat myös matkaa Viipurin arkistoon keväällä.

- Mikkelissä käydessä kannattaa tutustua kuntien arkistoihin, kertoo Antero Pärssinen.

 

15. Seuraava kokous

19.1.2013      vetovastuussa Rautu.

 

16. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.58.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Kauko Hinkkanen                                                                                Eija Savolainen

puheenjohtaja                                                                                     sihteeri

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

 

Leena Repo                                                                                            Ilmi Pesonen