takaisin edelliselle sivulle

  PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT 15.09.2012 klo 14 - 17

Suvannon Seudun Sukututkimuspiirin kokous Karjalatalon Yläsalissa

 

Läsnä olivat:

Jyrki Warvas, puheenjohtajana,

Leena Repo, sihteerinä

                                                                


Kauko Hinkkanen                                   Eija Savolainen                                     

Esko Simonen                                        Pirkko Peltonen                                     

Varpu-Leena Sumsa                              Keijo Tikka                                             

Heljä Pulli                                                 Sarina Warvas

Hellevi Kuuppo                                        Maire Peltonen

Kalevi Hyytiä                                            Kari Kuisma

Harri Laine                                               Osmo Tuokko

Pertti Lamppu


1 §             Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2 §             Kokouksen esityslista hyväksyttiin. Samalla toivotettiin Kari Kuisma tervetulleeksi piiriin.

3 §             Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

Sen pohjalta todettiin:

¤ Vuokselan vastuulla olevan kokouksen päivämäärä on muuttunut. Se on 23.11.2013.

                      ¤ Todettiin, että Pirjo Uino ei lähde suunnitellulle arkeologiamatkalle 2013.

4 §             Kiitettiin 10-vuotisjuhlan järjestäjiä onnistuneesta juhlasta. Todettiin lehtiuutiset hyviksi.

                 Tervehdykset ottivat vastaan Antero Pärssinen ja Osmo Tuokko.

                 Samalla todettiin, että 10-vuotisjuhlasta ei ole mitään muistiinmerkittyä. Päätettiin pyytää, että Antero Pärssinen tekisi juhlasta muistion, jotta jotain jäisi jälkipolville tiedoksi.

                 Lehdistötiedotteet päätettiin myös koota talteen.

                 Valokuvat teksteineen päätettiin toimittaa Heikki Malkamäelle albumin tekoa varten.

                 Leena Repo lupasi lähettää juhlaohjelman Heikki Malkamäelle koneelle taltiointia varten.

5 §             Päätettiin pyytää Eeva Malkamäeltä tietoa seuraavaan kokoukseen, oliko joku osallistunut Kansallisarkiston luentosarjaan keväällä 2012.

 

6 §            Kalevi Hyytiältä päätettiin pyytää selvitystä sosiaalisesta mediasta seuraavaan kokoukseen. Miten se sopisi sukututkimuspiirille? Mitä hyötyä siitä olisi jne?

 

7 §            Todettiin, että Kari Ola on avannut pankkitilin sukututkimuspiirille. Todettiin myös, että käyttöoikeus tiliin tulisi olla myös muilla henkilöillä, mikäli tarve vaatii. Asiasta keskusteltiin ja oikeus tilin käyttöön päätettiin antaa yhdelle henkilölle kustakin pitäjästä:

                                   Sakkola       Kari Ola

                                   Metsäpirtti   Kalevi Hyytiä

Vuoksela     Jyrki Warvas

Rautu         Ilmi Pesonen

Pyhäjärvi    Kauko Hinkkanen

 

Tilinumero saneltiin läsnä oleville. Tarvittaessa sen saa Kari Olalta.

 

Todettiin, että päivän kahvikassa oli 168.40 € ja piirin varat yhteensä 1246.06 €

 

8 §            Esko Simonen esitteli Ihalaisten sukukirjan, joka on toimitettu suvun kirjeitä hyväksi käyttäen.

 

                 Kirja on Toivo Hinkkasen toimittama Elämää edestakaisin.

 

9 §            Pidettiin hiljainen hetki Kimmo Laulajaisen muistoksi.

 

                 Todettiin, että Kimmolta jälkeen jääneitä kirjoja on myynnissä kirjapöydässä. Monisteita ja karttoja on myös saatavissa.

 

10 §          Osmo Tuokko totesi, että Sotasurmat-projekti on ollut kesätauolla. Seuraava työryhmän kokous on Vantaalla 13.10. Hän tiedotti myös, että Heikki Ylikangas on kiinnostunut ja tutkii Raudun taistelua. Häntä eivät kiinnosta paikkakuntalaisten asiat, joten tutkimukset eivät mene päällekkäin.

 

11 §          Kesän Karjalan matkoista tuotiin seuraavia terveisiä:

 

-         Viipuriin Otsakorven haudalle on pystytetty uudelleen entisöitynä Haapasalon patsas Polvistuva

-          maasto muuttuu kotieduillamme mm. uuden radan rakentamisen myötä.

-          Metsäpirtin kirjastossa kirjastonhoitaja oli kertonut eräälle ryhmälle siellä olevasta materiaalista.

-          Larin Parasken syntymäkylän kyltti on paljastettu Metsäpirtin ???? kylässä.

-          Palkealan hautausmaalle rakennetaan uutta kirkko entisen paikalle.

-          Tikatsun hautausmaa on paljas, myrsky kaatanut paljon puita.

-          Rautuun on rakennettu paljon uutta.

-          Metsäpirttiin on perustettu kalankasvatuslaitos.

-          Konevitsan museoon on koottu Karjalan Kannaksen historiaa. Siellä on myös korjailtu rakennuksia.

 

12 §          Esko Simonen ehdotti tulevaisuudessa tehtäväksi ns. nostalgiamatkoja esim. polkupyörällä evakkoreittejä seuraten. Joku kyseli, voisiko Musakalle vihjata asiasta.

 

                 Todettiin myös, että esi-isistämme jotkut ovat saapuneet Suvannon rantamille vesitietä pitkin Kirvusta. Voisiko saman tien kulkea?

 

13 §          Keskusteltiin vuodelle 2013 suunnitellusta arkeologiamatkasta.

 

                 Seuraavaan kokoukseen mennessä päätettiin selvittää, olisiko lähtijöitä, minkälainen ”paketti” matkasta voitaisiin tehdä. Mitä haluttaisiin nähdä: linnakkeet, kalmistot … Voitaisiinko pohtia, mistä jotkut paikannimet ovat saaneet nimensä: Kuninkaanristi …?

 

14 §          Pohdittiin Kuulutko Sukuuni –tapahtumaa:

-          päivystyslistat kiersivät

-          alueemme tutkittujen sukujen sekä sukuseurojen listoja päivitettiin

-          korostettiin sitä, että kunkin pitäjän tulisi huolehtia, että oman alueen kirjoja ja sukututkimuksia on nähtävillä

-         päätettiin myös myydä pieni muotoisesti vanhoja kirjoja, joita on sekä Osmo Tuokolla että Leena Revolla. Leena Repo tiedustelee myyntilupaa Vantaalta.

 

15 §           Koottiin kesäjuhlaterveisiä:

-         Huittisissa Pyhäjärveläisten juhla oli menestys.

-         Lahdessa Karjalaiset kesäjuhlat oli upea tapahtuma

-         Lempäälässä Sakkolajuhlilla koettiin oivallus: juhlapuheen voi pitää myös musiikin muodossa. Siellä esitettiin näytteitä Sakkolan kansanmusiikista.

 

 

16 §          Keskusteltiin piirin tulevasta ohjelmasta ja korostettiin, että sukututkimuksia voisi pitää enemmän esillä. Näin se mitä on tehty, leviäisi laajempaa tietoon.

 

                 Esimerkkinä mainittiin Kuisman tutkimukset, lahjoitusmaa-aika alueellamme.

 

Keskusteltiin myös sodan jälkeisistä kirjeistä. Onko niitä tallella? Niistä selviäisi sen aikainen tunnetila.

 

17 §           Keskusteltiin pitkään piirimme materiaalin arkistoimisesta.

                 - miten?

                 - mitä?

                 - kuka?

                 - kuvat?

                 - paperit?

                

Ne olisivat askelmerkkejä tulevaan toimintaan. Koneilla olevat tutkimukset pitäisi arkistoida myös paperimuodossa. Lehtikirjoitukset tulisi skannata. Valokuvat matkoista ja eritilaisuuksista pitäisi tallentaa. Kuviin tekstit: kuka, missä, milloin…

 

Paras tallennuspaikka olisi Mikkelin Maakunta-arkisto. Siellä ne säilyisivät tulville sukupolville.

 

Millainen organisaatio muodostettaisiin?

 

Aloitteesta keskusteltaisiin seuraavassa kokouksessa.

 

18 §           Pirkko Peltonen kertoi saaneensa käsiinsä vanhoja koululautakuntien pöytäkirjoja sota-ajalta. Todettiin, että hän toimittaa ne Mikkeliin.

 

19 §           Puheenjohtaja totesi kokousta lopettaessaan, että seuraava kokous on pyhäjärveläisten 24.11.2012. Kari Kuisma lupautui seuraavassa kokouksessa kertomaan omista tutkimuksistaan.

                

 

 

                                   Pöytäkirjan vakuudeksi

 

 

                                   Jyrki Warvas                 Leena Repo