takaisin edelliselle sivulle

  PÖYTÄKIRJA

PÖYTÄKIRJA

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT 14.01.2012 klo 14 - 17

Suvannon Sukututkimuspiirin kokous Laatokka salissa

 

Läsnä olivat:

Pertti Lamppu, puheenjohtajana,

Leena Repo, sihteerinä

                                                                

Ilmi Pesonen                                           Aulis Käppi

Kauko Hinkkanen                                   Markku Hämäläinen

Eija Savolainen                                      Antero Pärssinen

Raimo Tuimala                                       Kaarina Pärssinen          

Heikki Malkamäki                                  Osmo Tuokko

Maire Uosukainen                                  Esko Simonen

Eeva Malkamäki                                    Pirkko Peltonen                                     

Varpu-Leena Sumsa                             Hellevi Kuuppo

Irja Jantunen                                            Maire Peltonen

Kalevi Hyytiä                                           Raimo Manninen

Harri Laine  

                     

1 §             Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 

2 §             Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

 

3 §             Todettiin läsnäolijat ja läsnäolijoiden esittäytyminen. Aulis Käppi oli uutena mukana.

 

4 §             Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

 

5 §             Päätettiin vetoryhmän ehdotuksen mukaisesti, että kokouksen pöytäkirja on saatava nettisivuille kolmen viikon kuluessa kokouksesta

 

6 §             Keskusteltiin 10-vuotisjuhlasta:

-         näyttelyyn ehdotettiin tuotavaksi sukukirjoja ja -tutkimuksia, sukutauluja, kyläkirjoja, karttoja, viirit, pitäjästandaarit?

-         näyttelyyn tulevasta materiaalista toimitetaan tieto Anterolle tammikuun aikana.

-         Kaarina Pärssinen vastaa lehdistötiedotteista

-         keskusteltiin mahdollisesti saatavista lahjoista. Juhlatoimikunta sai tehtäväkseen päättää, pyydetäänkö lahjaa johonkin kohdennettuun tarkoitukseen

-   tervehdykset ottavat vastaan Ilmi Pesonen ja Osmo Tuokko

 

7 §             Kauko Hinkkanen esitteli kokoamansa luettelon alueemme kartoista aikajärjestyksessä vanhimmista alkaen. Luettelo päätettiin liittää pöytäkirjan liitteeksi. Liite

 

8 §             Esko Simosen esitelmän aiheena oli ”Suvannon Seutu karttojen valossa”. Hän esitteli kylien muotoutumista karttojen pohjalta 1650-luvulta vuoteen 1938 asti. Esityksen pohjalta syntyi vilkas keskustelu.

                 Esko Simonen lupasi toimittaa halukkaille kuvia eri kylistä PDF-tiedostoina. Esko Simosen sähköpostiosoite on: esko.simonen@dlc.fi

 

9 §             Vetoryhmän kokouksesta

                 1. Tiedotettiin vuoden 2013 kokouspäiviksi kaavaillut päivät: 19.1.2013 Rautu, 20.4.2013 Metsäpirtti, 14.9. Sakkola, 16.11. Vuoksela.       

                 +/- -varauksella ajankohdiksi. Eeva Malkamäki hoitaa varaukset.

                 Keskusteltiin seuraavien kokousten aiheista. Päädyttiin seuraaviin aiheisiin:

                 1) Arkeologia (tammikuussa 2013), 2) Kartta-asian syventäminen,

                 3) Sotasurmat-projekti, 4) Kylänimistö-projekti ja 5) Kokonaisuuden kokoaminen.

                 2. Tulevista matkoista suunniteltiin seuraavaa:

                 - Arkistomatka 8.-9.2.2012 Viipurin arkistoon (on täynnä)

                 - Pilkkimatka maaliskuussa 2012 (yhteyshenkilö Antero Pärssinen)

- Pitäjäyhteisöjen matka 17.-18.5.2012 (yhteys Markku Paksu => pitajaseura@rautu.fi)

                 - Arkeologinen matka v. 2013, matkan valmistelu annettiin Varpu-Leena Sumsalle.

 

10 §           Taloustilanne

                 Todettiin, että piirin taloustilanne 14.01.2012 on 1136.445 €.

 

11 §           Tiedotusasiat

                 a) Kaarina Pärssinen esitti mahdollisuutta vierailla eduskunnassa 8.2.2012.

                 b) Larin Paraske -ohjelma radiossa 14.1. aamulla. Aina Neovius kertoo (äänite
                 vuodelta 1958). Ohjelma ehkä kuultavissa Yle/Arkistossa?

                 c) Sukututkimuspäivät Kuopiossa 16.-18.3.2012.

                 d) Eeva Malkamäki tiedotti Kansallisarkiston luentosarjasta

                      8.2. Portti-palvelu

    14.3. Sähköinen tilausjärjestelmä

    11.4. Digitaaliarkisto

e) Pöytäkirjat

Sovittiin, että vetoryhmän kokousten pöytäkirjat lähetetään aina vetoryhmän
                 jäsenille ja varsinaisten kokousten pöytäkirjat on toimitettava kolmen viikon
                 sisällä sukututkimuspiirin omille nettisivuille.

f) Kalevi Hyytiä toi esiin kysymyksen sosiaalisesta mediasta.   Asiasta päätettiin keskustella seuraavassa kokouksessa.

 

12 §           Muut asiat

a) Vetoryhmän täydentäminen

Pyhäjärven toiseksi edustajaksi valittiin Eija Savolainen

 

b) Osmo Tuokko kertoi sotasurmat -projektin sen hetkisestä tilanteesta. Kiintoisaksi on muuttunut kysymys ihmisten elämästä sukututkimuspiirimme alueella 1917 – 1919.                  Sotasurmat -projektin työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 4.2.2012. Metsäpirtti lupasi maksaa kokoontumisesta aiheutuvat kulut.

 

13 §           Seuraava kokous on 10-vuotisjuhlakokous 14.04.2012

                 Vuoksela vastaa kokouksesta 15.09.2012 Laatokka-salissa.

 

14 §           Kokouksen päätös

Kokous päättyi klo 17.00

 

 

                 Pöytäkirjan vakuudeksi

                 Pertti Lamppu                                Leena Repo