takaisin edelliselle sivulle

  Suvannon seutua

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

 

Paikka:                   Karjala talo, Galleria-sali

Aika:                       lauantaina 21.1.2011 klo 14.00 - 17.00

Vetovastuu:            Vuoksela

 

Läsnä:                    Pentti Warvas, puheenjohtaja

                               Jyrki Warvas, sihteeri

                              


                                    

Leena Repo               Antero Pärssinen

Anneli Lundberg         Kauko Hinkkanen

Eeva Malkamäki        Maire Uosukainen

Eija Savolainen          Osmo Tuokko

Harri Laine                 Pentti Lamppu

Heikki Malkamäki       Pirkko Peltonen

Ilmi Pesonen              Raimo Tuimala

Irja Jantunen              Teuvo Leinonen

Kaarina Pärssinen     Ulla Kaasalainen

Kari Ola                     Varpu-Leena Sumsa         

                                    

                                    

1 §                 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi

 

2 §                 Kokouksen esityslista hyväksyttiin

 

3 §                 Todettiin läsnäolijat ja läsnäolijoiden esittäytyminen, Teuvo Leinonen uutena. teuvo.leinonen(ät)gmail.com   050 352 7463

 

4 §                 Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

 

5 §                 Leena Repo kertoi Viipurin Hautausmaat -kirjasta

 

6 §                 Toiminta-ajatus: Kauko Hinkkanen selosti laatimaansa uutta sukututkimuspiirin toiminta-ajatusta. Todettiin että Hinkkasen laatima toiminta-ajatus on hyvä ja hyväksyttiin toiminta-ajatus yksimielisesti. Linkki => www.suvannonsuvut.net/Kokoukset/poytakirjat/2010_11_20/Toimajatus2010.pdf

 

7 §                 Sotasurmat 1918, Osmo Tuokon työryhmän yhteenveto:

·         asia laajentunut

·         menehtyneiden tiedot puutteellisia

·         niiden vaikutus nykypäivään

·         jne.

Todettiin, että kyseinen hanke on kunnianhimoinen ja projektin loppuun järjestetään esittelytilaisuus ja jätettiin hautumaan myös muita ehdotuksia tilaisuuden juhlistamiseksi. Raudun yhdyshenkilöä etsitään.

 

8 §                 Piirin 10-vuotispäivätapahtuman järjestäminen

                      Työryhmäksi asetettiin: Antero Pärssinen puheenjohtaja, Leena Repo, Kalevi Hyytiä ja Varpu-Leena Sumsa

 

9 §                 Digitointiprojekti: Eeva Malkamäki kertoi digitointitehtävästä, alkuperäisen aineiston saaminen digimuotoon on tärkeää, koska esim. Hiski- ja Katiha-tiedostot perustuvat toissijaisiin materiaaleihin. Digiprojektiin kuuluvat Pyhäjärvi, Rautu, Metsäpirtti, Palkealan ort. seurakunta, Sakkola ja Vuoksela. Samalla todettiin myös että Metrikat 1865 - 1903 ovat haasteellisia, johtuen tietojen venäjänkielisyydestä, käännösapua on kuitenkin saatavissa.

                      Kokous päätti myöntää projektille 200 euron määrärahan kulukorvauksiin (matkakulut+ muut kulut) ko. projektista, jos jotain jää ylitse niin palautetaan seuralle.

 

10 §               Ortodoksien sukututkimuskurssi

Keskusteltiin ortodoksien sukututkimuskursseista. Linkki => http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/Sukukaaviot/Ortodoksisukujen-tutkiminen.htm

 

11 §               Dna-tutkimus

                      Kyseltiin tutkimuksen kiinnostuvuudesta, hinta ja muista kysymyksistä, todettiin että jos kiinnostusta riittää. Tietoa esim. linkki => http://fidna.info/wp/

 

12 §               Sukututkimusta Pietarissa

                      Ilmi Pesonen kertoi tämän hetkisestä tilanteesta Pietarissa, instituutin vallasta, sukututkimusseuran toiminnasta jne..

 

13 §               Sukujen väliset avioliitot

Pentti Warvas kertoi sukujen välisistä avioliitoista Suvannon seudulla. Todettiin, että me Suvannon seutulaiset olemme melkein kaikki sukua toisillemme.

 

14 §               Taloustilanne

                      Kassa           907,35

                      kahvikassa    76,65

                      Yhteensä       981,00

 

15 §               Muuta

·         Kauko Hinkkanen kertoi yleisohjeista (alle 100 vuotta) sukututkimuksessa. Kuka tietoihin pääsee käsiksi sekä kielteisistä päätöksistä. Suomen sukututkimusseuran sivuilta näet enemmän aiheeseen liittyvää  => www.genealogia.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=540%3A100-vuotta-nuorempien-kirkonkirjojen-tutkiminen-vaarassa&catid=1%3Alatest-news&lang=fi

·         Konevitsa Kvartetti: vierailu Suomessa. Tietoa linkki => www.nopolanews.fi/fin/etusivu/?selectedNumber=126&article=7077&teema=14&id2=74

 

·         Yhdistyslain muutokset, luentosarjoja eri paikoissa => www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/yhdistyslaki/lakimuutokset_20100901.html

 

·         Inkerin kirkon juhlavuoden (400 vuotta) lehti netissä. Linkki  => www.inkerinkirkko.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=366&Itemid=237

 

·         Pilkkimatka Laatokalle 15.-18.3.2011. Antero Pärssiselle voi ilmoittautua. Mukaan mahtuu vielä 4-5 pilkkijää. Tiedustelut ja ilmoittautumiset => tero.parssi(ät)phnet.fi > 

 

16 §               Päätös

Kokous päättyi 16.40

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Pentti Warvas                                                                Jyrki Warvas

puheenjohtaja                                                                 sihteeri