takaisin edelliselle sivulle

  Pöytäkirja 20.11.2010

PÖYTÄKIRJA

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIJAT 20.11.2010

Suvannon Sukututkimuspiirin kokous Laatokka salissa

Läsnä olivat:

Pertti Lamppu, puheenjohtajana klo 14 – 15, sihteerinä klo 15 - 17

Leena Repo, sihteerinä klo 14 – 15, puheenjohtajana klo 15 - 17

                                                   

Jorma Kähäri                                   Anneli Lundberg             

Eija Savolainen                                                       Heljä Pulli     

Harri Laine                                                                Antero Pärssinen

Ilmi Pesonen                                                           Heikki Malkamäki            

Kauko Hinkkanen                                                  Eeva Malkamäki

Kaarina Pärssinen                                                 Irja Jantunen                

Kalevi Hyytiä                                                           Pirkko Peltonen

Kari Nihti                                         Maire Peltonen               

Varpu-Leena Sumsa                          Maire Uosukainen           

                                  

                                                   

1 §             Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

 

2 §             Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

 

3 §             Todettiin läsnäolijat ja läsnäolijoiden esittäytyminen. Kari Nihti oli uutena mukana.

 

4 §             Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin pienin muutoksin. Todettiin pykälään 5 liittyen, että Mentujen sukuseuralla oli pöytä Kuulutko Sukuuni –tapahtumassa, sen sijaan Revoilla ei.

 

5 §             Todettiin vetoryhmän kokous ja siellä käsitellyt asiat.

 

6 §             Keskusteltiin vetoryhmän kokoonpanosta vuodelle 2011. Ryhmä muotoutui seuraavaksi:

 

                 Metsäpirtti                     Kauko Hyytiä

                                                    Harri Laine                    

                 Pyhäjärvi                       Kauko Hinkkanen

                                                    Eija Savolainen

                 Rautu                           Eeva Malkamäki

                                                    Ilmi Pesonen

                 Sakkola                         Pertti Lamppu

                                                    Leena Repo

                 Vuoksela                       Pentti Warvas

                                                    Jyrki Warvas

 

7 §             Keskusteltiin Kuulutko Sukuuni –tapahtumasta 09 – 10.10.2010. Vetoryhmän asioitten lisäksi pohdittiin, voisiko rekvisiittaa tuoda enemmän, esim. alueemme kansallispukuja. Esitettiin myös toivomus, että piirien paikkoja voitaisiin kierrättää.

8 §             Kauko Hinkkanen esitteli 1918-projektin tämän hetkisen vaiheen. Todettiin, että tuloksesta tulee monipuolinen ja erinomainen tiedosto.

9 §             Leena Repo oli koonnut Sukututkimuspiirin valmistuneet ja keskeneräiset projektit yhdeksi listaksi. Todettiin, että paljon on tehty muutamassa vuodessa ja että nyt keskeneräiset työt tehdään valmiiksi, ennen kuin siirrytään seuraavaan, joka ilmeisesti on alueemme hautausmaitten tutkiminen. Projektit (pdf)

10 §            Pertti Lamppu esitteli Sakkolan Nuoran sukupuuta. Sukunimi Nuora on lyhenne sukunimestä Olkinuora. Olkinuoran sukuhaarat ovat Antrean Olkinuorat ja Kaukolan (Räisälän) Olkinuorat sekä Sakkolan Nuorat (Sakkolan Riiskasta lähtöisin). Olkinuora-sukuhaarat on jo tutkittu, Sakkola Nuorien tutkimus on vielä kesken. Uusi, täydennetty sukukirja julkaistaan v. 2012. Esittelyssä keskityttiin Johan Olkinuoran ja hänen poikansa Juho Johaninpoika Nuoran (k. 1753 Sakkola Petäjärvi) jälkeläisiin. Puhuttiin myös Sakkolan porsaskaupasta.

11 §            Pertti Lamppu esitteli Silvastien sukua, Karjalan Kannaksen Silvasteja. Sukututkimus Silvastin suvun Sakkolan sukuhaarasta vv. 1690-2010 on valmistumassa. Sen on laatinut Ahti Kopperi (Savo-Karjalan Sukututkimustoimisto). Kaikki Sakkolan Silvastit ovat samassa sukuhaarassa. Silvastien sukukirja valmistuu v. 2011. Nyt olisi viimeinen aika antaa siihen lisätietoja.

12 §            Leena Repo kertoi käymästään sukututkimuksen jatkokurssista. Valtion hallinnon puolelta löytyy paljon sukututkijalle käyttökelpoisia asiakirjoja (vuodintilit, läänintilit ym.), joiden käyttötarkoitus oli verotus. Lisäksi keskusteltiin evakkoaikojen asiakirjamerkinnöistä. Kannattaa tarkistaa tiedot ao. kunnan arkistosta. Korvausmateriaali löytyy valtion arkistosta.

13 §            Kauko Hinkkanen selosti laatimaansa uutta sukututkimuspiirin toiminta-ajatusta. Luonnos laitetaan pöytäkirjan liitteeksi ja seuraavassa kokouksessa löydään asia lukkoon. Toiminta-ajatus (pdf)

14 §            Kaarina Pärssinen kertoi perheistä, jotka olivat olleet evakossa Jämijärvellä (ks. myös Vpl Pyhäjärvi-lehti 20.9.2010). Keitä he ovat? Tunnistatko heidät). Kehotettiin selvittämään asiaa myös Jämijärven kunnan arkistosta.

15 §            Taloustilanne: tänään tuloja 58 euroa, yhteensä kassassa rahaa 906,35 euroa.

16 §            Seuraavat kokoukset ja isännät (ks. edellä)

                  Ensimmäinen kokous 22.1.2011 Vuoksela Laatokkasali

17 §            Muut asiat

                 Kirjallisuusluettelo on päivitetty (yli 450 teosta).

                 Jalkala-museo Kivennavalla (talvisota-näyttely), jota esitteli Antero Pärssinen ja jonne voitaisiin tehdä retki.

                 Taipaleen museo Sakkolan Ojaniemessä (korsumuseo), josta Ilmi Pesonen kertoi ja jossa myös voitaisiin vierailla.

18 §            Ilmoitusasiat

                 Ei ollut muita ilmoitusasioita.

19 §            Päätös

Kokous päättyi klo 16.50                                                 

Pöytäkirjan vaakuudeksi

                 Pertti Lamppu                                  Leena Repo