takaisin edelliselle sivulle

  SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRI

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

 

Paikka:             Karjalatalo, Laatokka-sali

Aika:                lauantaina 25.9.2010 klo 14 – 17

Vetovastuu:      Metsäpirtti

 

1. Avaus

Kalevi Hyytiä avasi kokouksen klo 14.

 

2. Esityslista

Käytiin läpi esityslista ja se hyväksyttiin.

 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirja.

            Todettiin pöytäkirja kokouksen kulun mukaiseksi, hyväksyttiin.

 

4. Läsnäolijat

Leena Helenius-Huttunen         Pertti Lamppu              Ilmi Pesonen, sihteeri

Kauko Hinkkanen                   Anneli Lundberg          Antero Pärssinen

Risto Huttunen                         Eeva Malkamäki          Kaarina Pärssinen

Kalevi Hyytiä                           Heikki Malkamäki       Leena Repo

Sirkka Isola                             Raimo Manninen          Eija Savolainen

Ulla Kaasalainen                      Maire Peltonen            Osmo Tuokko

Hellevi Kuuppo                       Pirkko Peltonen           Maire Uosukainen

 

5. Kuulutko sukuuni -tapahtuma 9.-10.10.2010

Käytettävissä oma luokkahuone. Sukututkimuspiiri kustantaa pöydät. Oma pöytä: Pärssiset, Mennut, Peltoset, Ahtiaiset, Hyytiät. Seinille karttoja ym tietoa alueesta. Luettelo alueen tutkituista sukunimistä. Esille seutuun liittyvää kirjallisuutta sekä kirjallisuusluettelo. Esille tieto seuraavista kokouksista.

 

6. Hiljainen hetki

Pidettiin hiljainen hetki Eija-Liisa Veijalaisen muistoksi. Pirkko Peltonen esitti muistosanat.

 

7. 1918 tapahtumat

Osmo Tuokko esitteli laatimansa ryhmän työkirjan rungon. On mahdollisuuksien mukaan hyvä selvittää laajemmin mitä vaikutuksia 1918 tapahtumilla oli alueen elämään. Raudun yhdyshenkilöä etsitään. Risto Huttunen ei sitoudu Raudun yhdyshenkilöksi, mutta on valmis olemaan ryhmässä mukana.

 

8. Kylien nimistö -projekti

            Eeva Malkamäki päivitti projektin tilanteen. Hän esitteli 1696 savuluettelon Raudun osan sekä Kristiina Hopian siitä tekemän tulkinnan.

 

9. Metsäpirtin Peltoset

Pirkko Peltonen esitteli Metsäpirtin Peltosten suvun tutkimusta. Vanhat kartat sekä tuomiokirjat ovat toimineet kiinnostavina lähteinä, kun suvun vaiheita on selvitetty 1600-luvulta alkaen.

 

10. Kartat, talot

Kalevi Hyytiä esitteli miten hän on topografikartta pohjana paikantanut vanhat talot sovelluksella, joka antaa talon kordinaatit.
Näin oikean paikan löytäminen on mahdollista 5 m:n tarkkuudella.  

 

11. Kirjallisuusluettelo

            Kauko Hinkkanen kertoi, että kirjallisuusluettelon seuraava päivitys tapahtuu marraskuun kokouksen jälkeen.
            Pitäjälehtiin tulee tietoa piirin sivuilla olevasta kirjallisuudesta.

 

12. Lahnavalkaman lapset

Kauko Hinkkanen esitteli juuri valmistuneen Pyhäjärven kyläkirjan                 

 

13. Ensi vuoden kokouspäivät                                    

            Kokouksen jälkeen sihteeri on varmistanut Karjalan Liitosta vuoden 2011 kokouspäivät:

22.1.         Laatokka         - Vuoksela

2.4.           Laatokka         - Pyhäjärvi

24.9.         Galleria            - Rautu

26.11.        Laatokka         - Metsäpitti

 

14. Sukututkimuspiirin toiminta-ajatus

Keskusteltiin vilkkaasti sukututkimuspiirin toiminta-ajatuksesta. Todettiin että on saatu paljon aikaan. Toiminnan alussa laadittu toiminta-ajatus on hyvä, mutta sitä voisi keventää houkuttelevammaksi. Kauko Hinkkanen esitti kolminurkkaisen kiteytyksen: kenelle – mitä – miten. Tältä pohjalta hän päivittää toiminta-ajatuksen seuraavaan kokoukseen.

 

            Vuoden 2011 päätavoitteiksi esitettiin 1918-, sekä kylänimistö – hankkeiden loppuun saattaminen.
            Sen jälkeen selvitetään alueen vanhoista hautausmaista löytyvät tiedot.

 

15. Tiedotusasioita

Antero Pärssinen kertoi säätiöiden tutustumisesta Käkisalmen historiaan. Opastajina olivat Matti Saarnisto ja Aleksander Saksa. Seminaarissa pohdittiin talvisotaa. Jalkalan museossa avautuu talvisotaa käsittelevä näyttely.

 

            Karjalan Liitto on valmistellut Viipurissa sopimusta siviilihautausmaiden suojelusta.

 

            2.-3.12. järjestetään Karjalan Liiton järjestöseminaari.

 

            1918-projektin vetoryhmän kokous lauantaina 9.10 klo 15.00 Kuulutko sukuuni -tapahtuman yhteydessä.

 

16. Päivän kassa

Kiitos Osmo Tuokon lahjoittamien kirjojen päivän kassaan kertyi yhteensä 91 euroa.

 

17. Kokouksen päättäminen

Kalevi Hyytiä päätti kokouksen 17.00.