takaisin edelliselle sivulle

  SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRI 19

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

 

Paikka:         Karjala talo, Galleria-sali

Aika:             Lauantai 17.4.2010 klo 14 – 17

Vetovastuu:  Rautu

 

 

1.                    Avaus

                                      Raimo Tuimala avasi kokouksen klo 14.

                                      Kiitettiin tilaisuuden emäntiä Ritva Rantalaa, Outi Ahposta ja Eeva Malkamäkeä.

                                           

2.                    Esityslista

 

                                      Esityslista käytiin läpi ja hyväksyttiin.

 

3.                   Läsnäolijat

 

                                      Eija Savolainen                     Ilmi Pesonen                        Aini Kokko (siht.)

                                      Varpu-Leena Koivisto          Outi Ahponen                      Heljä Pulli

                                      Leena Helenius-Huttunen      Heikki Malkamäki                Eeva Malkamäki

                                      Pentti Warvas                      Raimo Tuimala (pj)               Osmo Tuokko

                                      Kauko Hinkkanen                Ulla Kaasalainen                  Jorma Kähäri

                                      Ritva Rantala                        Risto Huttunen                     Veikko Repo

                                      Maire Uosukainen                Kalevi Hyytiä                       Pertti Lamppu

                                      Sirkka-Liisa Lamppu            Raimo Manninen                  Harri Laine

                                      Kimmo Laulajainen              Jyrki Haikonen                     Juha Käppi

                                                          

                                     

4.                  Edellisen kokouksen pöytäkirja

 

                                      Pöytäkirja hyväksyttiin.

 

 

 

5.                   Suvannon seudun kylänimistö-projekti

 

                                      Kari Ola alusti edellisessä kokouksessa nimetyn työryhmän aikaansaannoksista.

Työryhmä on pitänyt kokouksen 19.3.  Harri Laine kertoi tutkimusongelmista, joita kylien ja nimien siirtymiset aiheuttavat.

                                      Kauko Hinkkanen tiivisti Pyhäjärven osalta tutkimustuloksia tähän mennessä ja toivoi saavansa lisää tarinoita nimien ympärille.

Eeva Malkamäki esitteli luetteloa Raudun alueen nimistä 1600–1937.

 

                                      Tutkimuspiiri antoi evästyksiä työryhmälle. Jatkossakin halutaan kuulla projektin etenemisestä. Ehdotettiin, että lopulliset tulokset

voisi toimittaa Kotimaisten kielten tutkimuskeskukseen, jonka aineistoa on käytetty apuna projektissa.

 

 

6.                   Suvannon seudun alueen kartat

 

                                    Harri Laine esitteli kyläjakoa ja kartta-aineistoa vuosilta 1770–1890. Venäläiset tekivät karttoja verotusta varten.

Kansallisarkiston digiarkistosta löytyy karttoja: Viipurin läänin verotusaluekartat. Isojaon jälkeisiä karttoja löytyy paperisina

Mikkelin maakunta-arkistosta.

 

                                    Heikki Malkamäki näytti karttalinkkejä, joita löytyy sukututkimuspiirin ja Raudun nettisivuilta. Niitä löytyy mm. sukututkimuspiirin

sivulta kohdista:

-         Tallenteita /Historiallisten karttojen linkkejä/Vanhoja karttoja pitäjittäin

-         Linkit/Karjalan kartat

-         Linkit/Venäläisiä karttoja Karjalasta.

 

Rautu ja rautulaiset -sivuilta löytyy 1930-luvun karttoja, joihin Heikki on lisännyt talojen kohdille myös niiden asukkaita. Heikin esitys

päättyi Google Maps-karttoihin, joihin Kalevi Hyytiä sai sijoiteltua Metsäpirtin talot 1930-luvulta.

 

7.                   Sotasurmat 1918 -projekti

                                     

                                    Osmo Tuokko kertoi projektista. Projektissa päivitetään 1918 uhrit, joiden kotipaikka oli Suvannon seudun alueella. Tutkittaessa on lisääntynyt tieto 1917–1920 tapahtumista ja elämästä. Lähteinä tutkimuksessa on käytetty työväen arkiston käsinkirjoitettuja muistelmia, puhtaaksikirjoitettuja historioita ja pöytäkirjoja. Lisäksi on käytetty sota-arkiston aineistoja ja vanhoja sanomalehtiä. Lähiaikoina ilmestynee nettiin tutkimustuloksia.

                                   

                                   

8.                    Vuoden 2011 kokousten päivämäärät ja isännät

 

                                    22.1.2011 (varalla 15.1.2011) Vuoksela

                                    9.4.2011 (varalla 16.4.2011) Pyhäjärvi

                                    24.9.2011 (varalla 19.9.2011) Rautu

                                    19.11.2011 (varalla 26.11.2011) Metsäpirtti

 

                                    Ilmi Pesonen varaa tilan, ensisijaisesti Laatokka-salin.

 

9.                   Lyhyt informaatio DNA-luennosta

 

Veikko Repo esitteli Hiitola-Kurkijoki -sukututkimuspiirissä pidetystä DNA-luennosta, jossa Esa Kannala oli esitelmöitsijänä. Selvitystä oli saatu aiheesta:

Mitä DNA-tutkimuksella on tehty ja mitä sillä voi tehdä. SuomiDNA-projektin vetäjä Lauri Koskinen on mahdollista saada esitelmöimään. Tällöin olisi hyvä, jos olisi otettu jo näytteet ja niitä vertailtaisiin sukututkimuspiirissä. Eeva Malkamäki lähettää halukkaille sähköpostissa PDF-tiedostona: Genetiikkaa sukututkijoille ja väestöjen juurten etsijöille. DNA-aiheeseen palataan syksyllä.

 

10.                  Kesän Karjalan matkat -info

 

                                      Metsäpirtin Ahtiaisilla on kotiseutumatka Karjalaan kesäkuussa, majoitus Valkjärvellä.

                                      Edellisen kokouksen pöytäkirjassa on aiempi matkaesittely.

 

11.                Taloustilanne

 

                                      17.04.2010 kertyi kahvikassaan rahaa 76,90 euroa ja yhteensä rahaa on nyt 888,35 euroa.

 

12.                Tiedotusasiat

 

                                    Kuulutko sukuuni -tapahtuma on tänä vuonna 9.–10.10.2010. Leena Repo on vastuuhenkilönä ja lisäksi työryhmässä ovat

Ilmi Pesonen ja Kauko Hinkkanen. Pyritään varaamaan yksi huone, johon mahtuu sukututkimuspiirin lisäksi alueen sukututkijoita. Sukuseurojen ilmoittautumiset pyydetään toimittamaan Leenalle elokuun loppuun mennessä.

 

Kirjallisuusluettelo on päivitetty sukututkimuspiirin sivulle (Kauko Hinkkanen). Seuraava päivitys tulee syksyllä. Kauko Hinkkanen toimittaa Pyhäjärvi-lehteen oman alueen kirjallisuusluettelon. Myös muihin pitäjälehtiin voi tarjota ko. pitäjän kirjallisuusluetteloa.

 

                                    Eeva Malkamäki ilmoitti, että Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöstä saa vielä Nissilän nimistökirjaa 5 euroa + lähetyskulut.

 

13.                   Muut asiat

                                    Osmo Tuokko laittoi kiertoon sukututkimuksia. Kauko Hinkkanen otti Hutrin tutkimuksen ja Pentti Warvas Leppäsen ja

                                      Kallosen aineistot.

 

                                     Kalevi Hyytiä tiedotti Karjalan liiton 70-vuotisjuhlasta Kisahallilla Töölössä 19.–20.6., jossa sukututkijoille ja pitäjäseuroille

on esittelypiste. Esittelypisteessä on esillä karttasovellukset.

 

                                      Pentti Warvas heitti pohdittavaksi ajatuksen, pitäisikö sukututkimuspiirin keskittyä enemmän sukututkimukseen.

Seuraavan kokouksen vetoryhmä voisi tutkia sukututkimuspiirin toiminta-ajatusta.                        

 

  1.                   Seuraavat kokoukset

 

                                      25.9.2010 Laatokka-sali (Metsäpirtti)

                                      20.11.2010 Laatokka-sali (Sakkola)

 

15.                   Kokouksen päättäminen

                                           

Raimo Tuimala päätti kokouksen 16.50.