takaisin edelliselle sivulle

  Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous

Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous

 

Aika               16.01.2010 klo 14.00–17.00

 

Paikka           Karjalatalo, Galleriasali, Käpylänkuja 1, Helsinki

 

Vetovastuu     Vpl Pyhäjärvi

 

1. Avaus       

                      Kauko Hinkkanen avasi kokouksen klo 14.00.

                      Vietettiin hiljainen hetki 28.11.2009 menehtyneen Kalevi Lallukan muistoksi.

 

2. Esityslista

                      Esityslista hyväksyttiin.

 

3. Läsnäolijat ja lyhyt esittelykierros

 

                      Osmo Tuokko                                           Pentti Warvas

                      Raimo Tuimala                                           Kari Ola

                      Kimmo Laulajainen                                    Pertti Lamppu

                      Leena Repo                                               Ilmi Pesonen

                      Timo Auvinen                                            Raimo Manninen

                      Irja Jantunen                                              Antero Pärssinen

                      Kaarina Pärssinen                                      Ulla Kaasalainen

                      Sirkka Isola                                               Harri Laine

                      Heljä Pulli                                                  Maire Uosukainen

                      Eeva Malkamäki                                        Heikki Malkamäki

                      Outi Ahponen (I kerta, Intke, Jäske Raudusta)

                      Kauko Hinkkanen pj.                                 Eija Savolainen siht.

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

                      Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin.

 

5. Rautu; vetoryhmän jäsenvalinta

Raudun toiseksi jäseneksi vetoryhmään valittiin Eeva Malkamäki.

 

6. Sotasurmat 1918. Alustus Osmo Tuokko

 

Osmo Tuokko kertoi tutkimuksen nykytilanteesta. Työ on vasta alussa, mutta vuoden loppuun mennessä olisi aikomus saada tuloksiakin. Arkistoja on monia ja pieniä tiedonsirpaleita löytyy myös monesta lähteestä. Historia ja muistitiedot on osattava kirjata oikein. Yksittäisistä asioista on saatu hyvin ristiriitaisia tietoja. Viipurin arkisto, sota-arkisto ja nimismiespiirien arkistot ovat hyviä tietolähteitä. Pienikin tieto on tarpeellinen ja tervetullut.

Hiskissä oli kuulemma ennen lista Karjalassa surmatuista. Mihin lista on hävinnyt?

Keskusteltiin aiheesta, mitä sitten, kun tiedot on kasattu. Julkaistaanko kirjana vai netissä? Tietosuojan käytännesäännöt on muistettava koko ajan. Kokous ehdotti, että työtä jatketaan. Aineistosta riippuen päätetään myöhemmin kuinka julkaistaan ja milloin ja missä ja millä rahoituksella.

Pitäjälehdissä ja Karjala-lehdessä on ollut tietojen keruupyyntö. Tietojen kerääjät:

 

Sakkola                     Osmo Tuokko                osmotuokko@hotmail.com

Vpl. Pyhäjärvi            Kauko Hinkkanen          kauko.hinkkanen@elisanet.fi

Rautu                         Eeva Malkamäki            eeva@visido.fi

- " -                           Pekka Intke                    pintke@suomi24

Metsäpirtti                 Ilmi Pesonen                   ilmi.pesonen@welho.com

Vuoksela                   Pentti Warvas                 pentti.warvas@dnainternet.net

 

7. Viipurin arkisto. Alustus Ilmi Pesonen ja Leena Repo

 

                      Viipurin maakunta-arkiston asiakirjat ovat suomeksi, mutta arkisto toimii venäjäksi.

Olisi osattava täyttää lomakkeet venäjäksi (henkilötiedot ja asiakirjojen tilauslomake) ja tiedettävä mitä etsii. Asiakirjat on tilattava viikko etukäteen. Lisäksi on oltava lupalappu arkistoon.

On oltava venäjänkielen taitava tulkki (n. 30 euroa tunti). Myös suomalainen tulkki kelpaa. Arkiston henkilökunnassa ei ole nyt yhtään suomenkielentaitoista.

Viiden hengen ryhmiä otetaan vastaan tai ryhmiä ei oteta vastaan, riippuu siitä, kuka sanoo. Vain omaa sukua saa tutkia. Otetut kopiot on käytävä ensin maksamassa pankkiin ja sitten palattava noutamaan kopiot.

10% arkiston aineistosta on Suomea koskevaa, eikä Suomesta löytyvää aineistoa.

Luettelot arkistosta löytyvistä asiakirjoista löytyvät Joensuun yliopiston sivuilta.

Joensuun yliopisto/historia/ulkomaiset arkistot.

Pietarin ja Petroskoin arkistoista löytyy myös tietoja. Kurkijoki-Hiitola rajana.

Kartat ovat kiven takana. Luetteloiden mukaan niitä on, mutta niitä ei näytetä.

 

8. Suvannon seudun kylänimistö. Alustus Kari Ola

 

Kari Ola kertoi omasta Sakkolan nimistöä koskevasta tutkimuksestaan. Sen pohjana on käytetty Viljo Nissilän teoksia ”Suomen Karjalan nimistö” ja ”Vuoksen paikannimistö”. Teoksista puuttuu joitakin nimiä ja on virheellisiäkin tietoja. Pitäjä-, kylä- ja koulupiirikirjoista on hyötyä, joskin niissä kylien rajat voivat poiketa oikeista rajoista. Vanhat lehtiartikkelit, tarut ja tarinat ovat tervetulleita. Henkikirjat kylien mukaan on myös tarkistettava..

   Keskusteltiin tehtävän laajuudesta ja organisoinnista. Ensin on kerättävä kaikille yhteiset ja pitäjäkohtaiset erityistiedot. Koottiin työryhmä:

 

Kari Ola                              Sakkola

Kauko Hinkkanen                Vpl Pyhäjärvi

Harri Laine                           Metsäpirtti

Eeva Malkamäki                  Rautu

Pentti Warvas                      Vuoksela

 

Päätettiin tehdä kolme ns. poikkileikkausta: 1754, 1818 ja 1937–1939. Kahdesta ensimmäisestä vuodesta voitaisiin kirjata myös silloiset sukunimet. Selvitystyössä on huomioitava myös erilaiset nimien kirjoitustavat.

 

9. Taloustilanne

                      Kahvikassaan kertyi 67,40 euroa. Yhteensä rahaa on nyt 811,45 euroa.

 

10. Tiedotusasiat

                      Ei ollut mitään tiedotettavaa.

 

11. Muut asiat

 

a)      DNA tutkimus

Kiinnostaako suurempi selonteko DNA tutkimuksesta muitakin seuroja, että voitaisiin järjestää yhteinen luentotilaisuus. Raimo Tuimala ottaa yhteyttä Hiitola-Kurkijoki seuran Veikko Repoon.

 

b)      Hautausmaat

Vastuu ja seurantarajat on tarpeen määrittää eri pitäjäyhteisöjen/säätiöiden välillä. Katsottiin, että asia on pitäjien virallisten organisaatioiden asia. Tietojenvaihto on kaikille hyödyksi. Pitäjäseurat ovat myös asiassa mukana.

 

c)      Ensi kesän matkat

Pärssiset lähtevät pilkkiretkelle Pyhäjärvelle ja Laatokalle 11–14.3.2010.

Pärssiset myös 23–26.5.2010.

Meskaset Rautuun 31.7–1.8.2010.

Vakkilan kylätoimikunta 31.7–1.8.2010.

Metsäpirtin pitäjäjuhla on 3.7.2010. Matkalla on mahdollisuus päästä Laatokalle.

Luonnontieteellinen retki on kesäkuussa.

Ahtiaiset

Suvut kohtaavat Karjalassa 29.7–1.8.2010 Käkisalmessa.

Jokavuotiset kunnostustalkoot ovat Konevitsassa.

Kannattaa seurata pitäjälehtien ilmoituksia.

 

d)      Talvisota iltapäivä 20.2.2010 klo 14.00-n.17.00.

Alustukset: Prof. Martti Häikiö: Mitä talvisota merkitsi meille ja prof. Tapio Nikkari: Elisenvaara talvisodassa.

Kurkijoki- ja Vpl. Pyhäjärvi-seurojen järjestämä tilaisuus Karjala – talo, Käpylänkuja 1, 2. krs, Yläsali. Kahvitarjoilu klo 13.00 alkaen.

 

12. Seuraava kokous

                      Seuraava kokous on 17.4.2010 klo 14.00 Galleriasalissa. Vetovastuussa on Rautu.

 

13. Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

 

Vetoryhmän kokouksessa klo 12.00–12.45 sovittiin lisäksi, että viime syksyn (10–11.10.2009) ”Kuulutko sukuuni” -tapahtumaan Vantaalla, palataan vasta syyskuun kokouksessa

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi                             

Kauko Hinkkanen, puheenjohtaja               Eija Savolainen, sihteeri