takaisin edelliselle sivulle

  SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

 

Paikka:         Karjalatalo, Laatokkasali

Aika:             Lauantai 14.11.2009 klo 12–17

Vetovastuu: Sakkola

 

klo 12.00 Vetoryhmän kokous (pj. Pertti Lamppu, siht. Leena Repo)

¤ todettiin vetoryhmän edellisen kokouksen pöytäkirja

¤ keskusteltiin varsinaisen kokouksen esityslistasta, päivän poikkeuksellisesta ohjelmasta

¤ vaihdettiin muutama kokemus ’Kuulutko sukuuni’ -tapahtumasta  10.–11.2010.: yhteinen huone koettiin erinomaiseksi asiaksi. Asian käsittely päätettiin siirtää tammikuun 2010 kokoukseen.

¤ keskusteltiin vuoden 1918 tapahtumista  alueellamme.  Työryhmän terveisinä saatiin tietoa, että kirjallisuutta on hyvin vähän. On mentävä tutkimaan arkistolähteitä. Todettiin, että työryhmä 1918 jatkaa toimintaansa. Asian tarkempi käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.

¤ Kylien nimistä Kari Ola on tehnyt tutkimusta. Päätettiin laajentaa tutkimusta niin, että kunkin kylän kohdalla mainittaisiin historian tärkeitä tapahtumia yms. Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtää tieto nettisivuille ja mahdollisesti saada jokin julkaisu aikaan.

¤ DNA-aiheinen kokous. Pohdittiin mahdollisuutta järjestää tämä yhdessä Kurkijoen-Hiitolan sukututkijoiden kanssa; yhteyttä pidetään Harri Kekin kanssa.

¤ Viipurin maakunta-arkiston tilanteesta informoi Leena Repo. Asiaa käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

¤ todettiin vetoryhmän jäsenet vuodeksi 2010. Entiset jäsenet jatkavat.

¤ todettiin ensi vuoden kokousten ajankohdat

¤ Taloustilanteesta Kari Ola oli informoinut: varoja 706,55 eur. eikä  maksettavia laskuja ole tiedossa.

 

Tilaisuus jatkui Karjalan Liiton pitäjäpäivän osuudella   j u h l a s a l i s s a

 seminaari  ”Vanhat hautausmaat Leningradin oblastissa ja Karjalan tasavallassa”

klo 13.00 Seminaarin avaus, Vanhat hautausmaat –hankkeen ohjausryhmän jäsen Risto Voipio

klo 13.05 Vanhat hautausmaat Karjalan tasavallassa ja Leningradin oblastissa – hankkeen esittely, projektipäällikkö Mervi Piipponen

klo 13.30 Mitä pitäjäseuran on otettava huomioon hautausmaan hoidossa? Kulttuuriperinnön, mm. hautausmaiden suojelun ja hoidon periaatteista, Vanhat hautausmaat –hankkeen ohjausryhmän jäsen, yliarkkitehti Raija Seppänen

klo 14.45 Sankarihautausmaat ja  –muistomerkit luovutetussa Karjalassa, Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys, toiminnanjohtaja Markku Kiikka

 

SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

 

1.   Avaus

Leena Repo avasi kokouksen klo 15.30.

 

2.   SAKKOLA  kyläkirjaprojekti, toimituspäällikkö Heikki Karjalainen (WSOY)

Kyläkirjojen tekeminen: Sakkola-Säätiöllä on tarkoitus tehdä >Sakkolan kaikista kylistä kirja. Tällä hetkellä on valmiina kyläkirjat: * Vilakkala,* Muistojen Lapinlahti,* Petäjärvi,* Röykkylä,* Suvannon helmi  (Haparainen, Kelja ja Purpua),* Tikansaari ja Kottila ja *Sydän-Sakkola . Kirjoja oli näytillä kokouksessa. 

Alustus oli mielenkiintoinen ja perusteellinen. Saatiin kuulla kyläkirjan tekemisestä 20-kohtainen selvitys, joka on pöytäkirjan liitteenä => Sukukirjan teko (pdf). Alustuksen pohjalta käytiin vilkas keskustelu, jossa mm. todettiin, että tehdyt kirjat ovat ainakin terapiaa tekijöille ja että kylien varhaisemmat vaiheet, joista ei kyläkirjoista mainita,  kuuluvat  pitäjänhistoriaan.

 

3.   Läsnäolijat (ja esittäytyminen)

Leena Repo, puheenjohtaja                                      Heikki Malkamäki

Pertti  Lamppu, sihteeri                                              Ilmi Pesonen

Pentti Warvas                                                              Varpu-Leena Koivisto

Maire Uosukainen                                                       Heljä Pulli

Kauko Hinkkanen                                                       Osmo Tuokko

Antero Pärssinen                                                        Juha Käppi 

Eija Savolainen                                                           Kari Ola

Eeva Malkamäki

Ainoastaan Juha Käppi, piirin uutena jäsenenä esitteli itsensä ja juurensa (Sakkola, Vuoksela, Noisniemi).

 

4.   Edellisen kokouksen 19.9. pöytäkirja

Kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

 

5.   Vetoryhmän jäsenet vuodeksi 2010

Vetoryhmä päätyi esittämään kokouksessaan samaa kokoonpanoa kuin tälle vuodelle. Vuoksela: Pentti Warvas ja jyrki Warvas, Metsäpirtti: Kauko Hyytiä ja Ilmi Pesonen, Rautu: Raimo Tuimala ja Kalevi Lallukka, Pyhäjärvi: Kauko Hinkkanen ja Eija Savolainen, Sakkola: Pertti Lamppu ja Leena Repo.

Esitys hyväksyttiin.

 

6.   Seuraavat kokoukset

16.1.2010 vetovastuu Pyhäjärvi (kokoontumispaikkana Galleriasali)

17.4.2010 vetovastuu Rautu (kokoontumispaikkana Galleriasali)

25.9.2010 vetovastuu Metsäpirtti (kokoontumispaikkana Laatokkasali)

20.11.2010 vetovastuu Sakkola (kokoontumispaikkana Laatokkasali)

 

7.   Vetoryhmän kokous 14.11.2009  

Puheenjohtaja Leena Repo selosti lyhyesti vetoryhmän kokouksessa käsiteltyjä asioita  (ks. yllä)i:  vuoden 1918 tapahtumat (Kauko Hinkkanen antoi lisätietoja eri tietokannoista), kylien nimet (Kari Ola, jonka tehtäväksi aihe on annettu,  selosti tarkemmin suunnitelmia).

 

8.   Viipurin arkistotilanne

Ilmi Pesonen ilmoitti, että Viipurin arkistossa on siirrytty vanhaan systeemiin (korttijärjestelmään).  Asiasta vielä tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

 

9.   Taloustilanne

Kahvikassaan kertyi tänään 37,50 euroa,  kassassa on nyt  yhteensä 744,05 euroa.

 

10.  Muut asiat

- 1918-ryhmän raportti: Osmo Tuokko esitteli vuoden 1918 kuolleiden selvitysryhmän suunnitelmia: mm. pitäjälehtiin ilmoitus.

- Kokousajankohdista  keskusteltiin , ettei sattuisi päällekkäisyyksiä pitäjäkokousten kanssa. Vastaisuudessa ollaan tarkempia.

- DNA-tutkimusaiheinen kokous. Kurkijoki-Hiitola –sukututkimuspiirin kanssa yhdessä  järjestetään luentotilaisuus tästä aiheesta.

 

11. Kokous päättyi klo 17.00.

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

Leena Repo, puheenjohtaja                Pertti Lamppu, sihteeri