takaisin edelliselle sivulle

  SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

SUVANNON SEUDUN SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

 

Paikka: Karjalatalo, Laatokkasali

Aika:                19.9.2009 klo 12 – 17

Vetovastuu:      Metsäpirtti

 

Vetoryhmän kokous pidettiin klo 12 – 13.30.

Keskusteltiin päivän aiheista sekä pohdittiin aiheita tuleviin tapaamisiin.

 

Päivän aiheet:

-        Kuulutko sukuuni tapahtuma Vantaalla 10 – 11.10.2009, Leena Repo.

-        Entisten asuinpaikkojen paikantaminen kartalla, Kalevi Hyytiä

-        Vuoden 1918 taistelujen seurauksena kuolleet, Osmo Tuokko

-        Kuolinsyyt, Osmo Tuokko

-        Tulevien aiheiden pohtimista

 

Tulevien tapaamisten mahdollisia aiheita:

-        Vuonna 2010 asiantuntija selvittämään sukututkimukseen liittyviä lääketieteellis-juridisia kysymyksiä.

-        Sukujen väliset avioliitot, Pentti Varvas

-        Sukututkimuksen nettilähteet, valmistetaan kooste, Kalevi Hyytiä

 

 

SUKUTUTKIMUSPIIRIN KOKOUS

 

1.      Avaus

Kalevi Hyytiä avasi kokouksen klo 14.

Karjalatalolla järjestetään 5.12.09 tapahtuma, jonka teemana on: Miten karjalainen väestö koki sodan syttymisen.

Heljä Pulli esitteli syysturistin vuodelta 1939.

Osmo Tuokko kertoi tuoneensa tilaisuudessa piirin hyväksi myytäviä kirjoja.              

 

2.      Päytäkirja 18.4.2009 kokouksesta

Hyväksyttiin.

 

3.      Läsnäolijat ja esittäytyminen:

Pentti Warvas                          Irja Jantunen

Kauko Hinkkanen                   Maire Uosukainen

Leena Repo                            Eeva Malkamäki

Eija Savolainen                        Heikki Malkamäki

Jorma Heikkonen                    Varpu-Leena Koivisto (I kertaa)

Ulla Kaasalainen                     Osmo Tuokko

Eija-Liisa Veijalainen               Pirkko Hyytiä

Pirkko Peltonen                      Kalevi Lallukka

Maire Peltonen                        Heljä Pulli

Pertti Lamppu                         Harri Laine

Antero Pärssinen                     Kalevi Hyytiä (pj)

Kaarina Pärssinen                   Ilmi Pesonen (siht.)

 

  1. Kuulutko sukuuni -tapahtuma 10.-11.10.2009 Vantaalla

Sukututkimuspiirin pöydät (3 kpl), kirjaesittely (3 kpl) sekä alueen sukuseurojen esittely tarkoitus saada samaan tilaan.

-          Kauko Hinkkanen laatii luettelon alueen historiaan liittyvistä tärkeistä    vuosiluvuista.

-          Esille Kaukon Hinkkasen valmistama kirjaluettelo.

-          Rekvisiittaa: pitäjien kartat, isot viirit, pöytästandarit

-          Esille pitäjien lehtien näytenumeroita: Pyhäjärvi – Kaarina Pärssinen,   
 
          Suvannon - Seutu – Ilmi Pesonen, Rautulainen – Eeva Malkamäki

-          Kuvaesittelyt pitäjistä koneelle:

           Metsäpirtti – Kalevi Hyytiä

           Pyhäjärvi – Kauko Hinkkanen

           Rautu – Heikki Malkamäki

           Sakkola – Leena Repo

                        Päivystyslista kierrätettiin kokouksessa olleilla, Leena Repo hoitaa päivystäjät.

                        Tapahtuman esitteeseen on tehty piirin esittelyteksti.

 

5.      Kuulutko sukuuni, osallistumismaksu

Päätettiin, että piiri vastaa niin omista kuin sukuseurojen osallistumismaksuista.

 

6.      Kuolinsyyt

Osmo Tuokko esitteli aiheen. Kiinnostavaa olisi selvittää, miten nälkävuodet ja kulkutaudit näkyvät eri pitäjien tiedoissa.

Kalevi Hyytiä esitteli kuolinsyytietojen hakua nettitiedostoista.

 

7.      Paikkatiedot sukututkimuksessa

Kalevi Hyytiä totesi, että kaikki Metsäpirtin talot on paikannettu nettiin hänen tiedostoihinsa. Tiedosto Karjalan kartat on avattu kesäkuussa.

         Heikki Malkamäki näytti kuvia toukokuussa Rautuun ja Metsäpirttiin tehdyn    Suvannon seudun pitäjäyhteisön matkalta.

 

  1. Vuoden 1918 taistelujen uhrit

Osmo Tuokko johdatti aiheeseen todeten, että vuoden 1918 taistelujen seurauksena menehtyneiden kuolinsyytiedoissa on aukkoja. Puuttuu kattava tieto siitä, paljonko alueella tuolloin menehtyi ihmisiä ja miten tapahtumat vaikuttivat silloin ja myöhemmin toimintoihin.

 

Päätettiin perustaa työryhmä kartoittamaan käytettävissä oleva aineisto ja mahdollisesti laatimaan toimintasuunnitelma hankkeelle. Työryhmään nimettiin: Osmo Tuokko, Kauko Hinkkanen ja Ilmi Pesonen. Ryhmä esittää työnsä tuloksen tammikuun kokouksessa.

 

  1. Taloudellinen tilanne

Kahvi- ja kirjakassaan kertyi 115,70 euroa, kassassa on nyt yhteensä 893,54 euroa.

 

 

  1.  Ilmoitusasioita

Antero Pärssinen kertoi Karjalan Liiton säätiöiden kokouksessa kertoneensa Kauko Hinkkasen Suvannon seudun sukututkijoille kokoamasta kirjallisuusluettelosta. Liitossa kiinnostuttiin hankkeesta ja heräsi ajatus voisiko hankkeen laajentaa koskemaan koko luovutettua Karjalaa. Todettiin, että tehtävä olisi todella suuri ja vaativa. Kauko Hinkkanen kannatti hanketta. Asia on uudestaan esillä säätiöiden kokouksessa 9.10.

 

                        Ilmi Pesonen tiedusteli, olisiko kiinnostavaa kerätä luettelo alueelta taltioiduista alkuperäisistä murre-esityksistä?

                        Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

 

                        Osmo Tuokko kertoi löytäneensä Danielsson-Kalmarin kirjekokoelmasta lahjoitusmaa-aikaan liittyvää Helsingin ja Pietarin

                        välistä kirjeenvaihtoa, jossa on 50 sivua Antti Revon tapauksesta. Kirjeet ovat suomeksi.

 

  1. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 14.11.2009 Laatokka-salissa, vetovastuussa on Sakkola.

 

  1. Kokouksen päätös

Kokous päättyi klo 17.05.