takaisin edelliselle sivulle

  Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous

Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokouksen pöytäkirja

 

 

Aika               15.11.2008 klo 14.00–17.00

 

Paikka           Karjalatalo, Galleriasali, Käpylänkuja 1, Helsinki

 

Vetovastuu     Vpl. Pyhäjärvi

 

Läsnä             Pertti Lamppu                      Osmo Tuokko

                      Kalevi Lallukka                    Kimmo Laulajainen

                      Toini Onttonen                     Eeva Malkamäki

                      Heikki Malkamäki                Maire Uosukainen

                      Sirkka Isola                         Ulla Kaasalainen

                      Raimo Manninen                  Maire Peltonen

                      Jussi Kärkkäinen                  Timo Auvinen

                      Juhani Huppunen                  Reino Äikiä

                      Anneli Lundberg                   Salme Rintala

Marja Härmä                       Antero Pärssinen

Pentti Warvas                       Jyrki Warvas

Kari Ola                               Leena Repo

Kaarina Pärssinen                 Yrjö S. Kaasalainen

Elina Laine                            Kauko Hinkkanen pj.

Eija Savolainen siht.

 

1. Avaus       

Kauko Hinkkanen avasi kokouksen klo 14.00 ja kiitti Reino Äikiää ja Vpl. Pyhäjärvi-Säätiötä maukkaista piirakoista ja kahveista.

 

2. Esityslista

                      Esityslista hyväksyttiin.

 

3. Läsnäolijat

                      Lyhyt esittelykierros.

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

                      Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin.

 

 

5. Kokouksen luennot (poimintoja)

a.       Juhani Huppunen: Räisälän kuulumisia

b.      Antero Pärssinen: Elämää Vpl. Pyhäjärvellä

Sukututkimus Räisälässä on runsasta ja monipuolista. Hankalaa on se, että kirkonkirjojen pito aloitettiin vasta 30 vuotta myöhemmin kuin esim. Pyhäjärvellä. Ja vähän myöhemmin kirkonkirjat tuhoutuivat tulipalossa parin vuosikymmenen ajalta. Pitäjän rajat Käkisalmen suuntaan olivat liikkuvaista sorttia hallinnollisessa ja kirkollisessa käytössä. Ihmisiä kirjattiin naapuripitäjään.

Pyhäjärven seurakunta on muutamaa vuotta vanhempi kuin Räisälän, mutta Räisälä taas sai ensimmäisen kansakoulun ennen Pyhäjärveä.

Viimeiset arkeologiset kaivaukset osoittavat, että Suomen vanhimmat asuinalueet sijaitsivat Pyhäjärvellä (aikaisempien tietojen mukaan Räisälässä).

Vuoksen vesistön korkeusmuutokset 1818 ja 1859 muuttivat runsaasti kalastaneen Räisälän enemmän maatalouspitäjäksi. Myös teollisuus kärsi vesivoiman katoamisesta. Pyhäjärvi kalasti edelleen. Antero näytti kuvia mm. vanhoista kalastusvälineistä ja Pyhäjärven ensimmäisestä moottoriveneestä (1925). Hänellä oli myös kuvia Pyhäjärven kirkosta ja sen kahdeksankulmaisesta kellotapulista, mikä myöhemmin muutettiin nelikulmaiseksi. Räisälässä salama poltti kirkon 1910 ja sen jälkeen rakennettu kirkko on vieläkin pystyssä. Pyhäjärven kirkko ei ole.

 

6. ”Kuulutko sukuuni” tapahtuman palaute

Osallistuminen tapahtumaan oli onnistunut ja erinomainen tapa tuoda halvalla esille sukututkimuspiiriämme ja sen tutkimustuloksia. Kahden päivän esilläolo maksoi vain 30,00 euroa.

Kirjat olivat yleisön suuren kiinnostuksen kohteena ja siksi vastaisuudessa niille tarvitaan parempi ja suurempi esittelytila.

Tutkittujen sukujen luettelo tulisi olla suuremmalla tekstillä.

Pitäjien viirit saisivat myös olla näyttävämmin esillä. Metsäpirtillä ja Vuokselalla ei toistaiseksi ole omaa viiriä.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri ja siihen kuuluvat sukuseurat (Ahtiaiset, Lallukat, Peltoset, Pärssiset ym.) olisi saatava samaan huoneeseen.

Valokuvia kaivattiin ja sähköiseen viestintään kiinnitetään huomiota ensi kerralla.

 

7. Kirjallisuuden keräys, nykytilanne

Kauko Hinkkanen esitteli keräyksen nykytilannetta ja väliotsikointia. Kirjat on jaoteltu yleisteoksiin ja pitäjiä koskeviin teoksiin. Kahta pitäjää koskeva teos on yleisteos, ei jompaankumpaan tai molempiin pitäjiin kuuluva teos.

Vetoryhmä toimittaa Kaukolle täydentäviä tietoja marraskuun aikana, jonka jälkeen lista on luettavissa kotisivuillamme ja uusia tietoja voi edelleen toimittaa Kaukolle. Vuoden alussa aloitetaan luettelosta tiedottaminen pitäjälehdissä.

Aakkosellista luetteloa loppuun kaivattiin ja tietoja, mistä teoksia saa.

Päätettiin luetteloida myös filmi- ja videotallenteet. Eli tietojen keruu jatkuu…

 

8. Vuoden 2009 vetoryhmä

                      Sakkola                               Leena Repo, Pertti Lamppu

                      Vuoksela                             Pentti Warvas, Jyrki Warvas

                      Metsäpirtti                           Kalevi Hyytiä, ??

                      Rautu                                   Raimo Tuimala, Kalevi Lallukka

                      Pyhäjärvi                              Kauko Hinkkanen, Eija Savolainen

 

 

9. Viipurin matka 2009

Mielenkiintoa Viipurin arkistossa käyntiä kohtaan oli, joten asiaan palataan tammikuun kokouksessa.

 

10. Taloustilanne

                      Kassassa on rahaa 658,05 euroa.

                      Kari Ola jatkaa rahastonhoitajana.

 

11. Tiedotusasiat

Kaarina Pärssinen kertoi, että 25.7-10.8.2009 Muolaassa järjestetään kansainvälinen partioleiri. Tarkempia tietoja löytyy osoitteesta www.partio.fi/projektit .

                      Kalevi Hyytiä kertoi, että 21.-24.5.2009 järjestetään kuuden pitäjäseuran yhteismatka, jossa esittelyvuorossa ovat Metsäpirtti ja Rautu.

 

12. Muut asiat

Osmo Tuokolla olisi ollut asiaa Kansallisarkistossa olevista Lahjoitusmaa-asiakirjoista, mutta ajan vähyydestä johtuen, hän kertoo niistä ensi kokouksessa.

 

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous on 17.1.2009 Laatokkasalissa klo 14.00. Vetoryhmä kokoontuu klo 12.00. Vetovastuussa on Vuoksela.

 

14. Kokouksen päättäminen

                      Puheenjohtaja Kauko Hinkkanen päätti kokouksen klo 16.53.

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Kauko Hinkkanen, puh.joht.      Eija Savolainen, siht.