takaisin edelliselle sivulle

  Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokous

(Vetoryhmän pöytäkirja sisältyy varsinaisen kokouksen pöytäkirjaan, koska samat asiat käytiin läpi kokouksessa.)

Aika              lauantai 22.09.2007 klo 14.00 – 17.00 (vetoryhmä klo 12 – 13)

Paikka             Karjalatalo, Laatokka-sali

Vetovastuu     Sakkola

Läsnä             Vetoryhmässä:

                                                                

                      -----                                                          Metsäpirtti

                      -----                                                          Metsäpirtti

                      Kauko Hinkkanen                                      Pyhäjärvi

                      Eija Savolainen                                          Pyhäjärvi

Raimo Tuimala                                           Rautu

                      Eeva Malkamäki (varavara)  Rautu

                      Kari Ola                                                    Sakkola

                      Leena Repo                                               Sakkola

                      Pentti Warvas                      Vuoksela

                      -----                                                          Vuoksela

 

                      Varsinaisessa kokouksessa:

 

Leena Repo                                               Pirkko Peltonen

Pentti Warvas                      Maire Peltonen

Raimo Tuimala                                           Elina Laine

Anneli Lundberg                                        Johannes Kärkkäinen

Kauko Hinkkanen                                      Pertti Lamppu

Eija Savolainen                                          Osmo Tuokko

Maire Uosukainen                                      Kaarina Pärssinen

Ulla Kaasalainen                                        Antero Pärssinen

Kimmo Laulajainen                                    Eeva Malkamäki

Kalevi Lallukka                                          Kari Ola

 

1. Avaus

Kari Ola avasi kokouksen klo 14.00, kiitti Elinaa kahvituksesta ja kutsui sihteeriksi Leena Revon.

2. Esityslista

                      Esityslista hyväksyttiin.

3. Läsnäolijat (lyhyt esittely)

Johannes Kärkkäinen uutena jäsenenä esitteli itsensä ja sukunsa. Hieman myöhemmin läsnäolijat esittelivät lyhyesti itsensä ja tutkittavana olevia sukuja.                     

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

                      Edellisen kokouksen pöytäkirja käytiin läpi ja hyväksyttiin.

5. Digi-projekti

Eeva Malkamäki kertoi, että Digi-projekti on tältä osin loppuun suoritettu. Ansaitut kiitokset esitettiin projektiin osallistuneille sekä Heikille, joka teki suuren työn siirtäessään aineistoa eteenpäin.

Maallisen vallan asiakirjojen digitointiin ei tuntunut olevan intoa.

Eeva Malkamäki muistutti, että Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen jäsenyys kannattaa. Silloin saa arkistosta enemmän tietoja kuin ei-jäsenille annetaan.

6. Muut lähteet

                      Koottiin sukututkijan muita lähdetietoja ja osoitteita:

Sukuhistoria.fi (SSHY)

Katiha (Karjalan tietokanta)

7. Arkistokäynti Viipurissa

Eeva Malkamäki esitti kuvakertomuksen Viipuriin 21.–22.04.2008  tehdystä arkistomatkasta.

Arkistosta löydettyjen veroluetteloiden fondi on 1 (Viipurin lääninhallitus) ja sitten asiakirjoja 20–24/pitäjä = Rautu, Sakkola, Metsäpirtti …. Lähinnä kait yksikkö 24 pitäjiemme osalta. Yksikössä 22 on mielenkiintoista tietoa alueeltamme.

8. Leena Repo jatkoi kokouksen puheenjohtajana, Kari Ola sihteerinä

9. "Kuulutko sukuuni" - tapahtuma Tikkurilassa 11.–12.10.2008

Leena Repo kertoi, että järjestäjät veloittavat tiloista 20 euroa ja kustakin lisäpöydästä 10 euroa. Osaston ilmettä tuetaan pitäjäkarttojen, viirien, kirjallisuusesittelyjen, sukututkimusten, esipolvitaulujen ja päivitettyjen piirin esitteiden avulla. Esillepanon yksityiskohdat, lisäpöytien määrä ja tietokoneiden hyväksikäyttö tarkentuu, kun lopullinen tila selviää. Lallukan ja Pärssisen sukujen esittelytilat hakeutuvat piirin tilojen lähelle. Päivystysvuorojen yms. osalta yhteys Leenaan.

 

10. Pitäjiimme liittyvän historia- yms. tiedon koordinointi

Kauko Hinkkanen esitteli jo tehtyä Pyhäjärven kirjallisuuskartoitusta. Nimikkeitä on 84 kpl. Vastaava työ tulisi tehdä syksyn ja talven aikana myös muissa pitäjissä (Raudustahan on jo tehty => rautu.fi). Yhteenvedon paikka voisi olla huhtikuun 2009 kokous. Kartoitus lähtee lähinnä sukututkimuksen tarpeista liittyen ensi sijassa pitäjiimme ja niiden elinympäristöihin. Aineisto on hyvä ryhmitellä sekä yleiseen (esim. koko Kannasta käsittelevään) osioon että piirin pitäjiä käsittelevään osioon. Kustakin teoksesta, julkaisusta tai artikkelista oltava riittävät yksilöintitiedot.

 

 11. Sorvali-projekti

Leena Repo kertoi Viipuri-keskuksen ja Venäjän viranomaisten tuella toteutetusta osin EU-rahoitteisesta Sorvalin hautausmaan kunnostusprojektista. Projektin avulla on paikannettu osittain tiestön alle jäänyt vanha Sorva1in hautausmaa. Hautauslistat on löydetty vain Tuomiokirkkoseurakunnan alueelta. Yksittäisiä hautoja on kirjattu

n. 200 kpl. Tässä työssä on tarvittu myös sukututkijan taitoja. Hautausmaan aluetta on siivottu ja kunnostettu ja se on virallisesti kaavoitettu puistoalueeksi. Leena myy projektista tehtyä kirjaa hintaan 15 euro/kpl.

 

12. Taloustilanne

Kassassa on rahaa 611,20 euroa.

 

13. Seuraava kokous

Pidetään 15.11.2008 Galleria-salissa. Pyhäjärvi on vetovastuussa.

 

17.01.2009        Vuoksela        Laatokkasali

18.04.2009        Rautu             ””””””””””

19.09.2009        Metsäpirtti      ””””””””””

14.11.2009    Sakkola         ””””””””””

 

14. Muut asiat

Keskusteltiin ulkopuolisten esitelmöitsijöiden käytöstä:

Arkeologit: Oula Seitsonen (Pyhäjärven n.7000 vuotta vanhat hirsirakennelmat), Hannu Takala ja Pirjo Uino. Historioitsija Jyrki Paaskoski (Vanhan Suomen lahjoitusmaat). Selvitetään kustannukset ja mahdollinen laajempi yhteiskäyttö kuten Karjala-liitto yms.

 

Tiedoksi: Eettiset säännöt => http://www.suvannonsuvut.net/Tapahtumia/kaytannesaannot2008.pdf

 

ja KATIHA-tietokanta => http://www.karjalatk.fi/katiha/index.php .

 

Osmo Tuokko: Kirvesmäki-kerhon kera Taipaleella. Talvisodan aikana venäläisillä oli neljäkin ponttonisiltaa yli Taipaleenjoen. Osmo kävi kesän aikana Päiväkivellä. Se löytyi. Retki ei kuitenkaan sovi heikkojalkaisille.

 

15. Puheenjohtaja Leena Repo päätti kokouksen klo 16.55

 

 

                                                                 Kokouksen vakuudeksi

 

 

                                                                 Kari Ola                      Leena Repo