takaisin edelliselle sivulle

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokous

Suvannon seudun sukututkimuspiirin kokous

 

Aika               Lauantai 19.1.2008 klo 14.00 – 16.50

 

Paikka           Karjala-talo, Laatokka-sali

 

Vetovastuu     Rautu

 

Läsnä             Jorma Heikkonen, Pirjo Hellman, Kauko Hinkkanen, Kalevi Hyytiä, Riitta Jansson, Irja Jantunen, Ulla Kaasalainen, Jorma Kähäri, Elina Laine, Harri Laine, Pertti Lamppu, Kimmo Laulajainen, Eeva Malkamäki, Heikki Malkamäki, Kari Ola, Toini Onttonen, Pirkko Peltonen, Maire Peltonen, Ilmi Pesonen, Heljä Pulli, Antero Pärssinen, Kaarina Pärssinen, Leena Repo, Eija Savolainen, Raimo Tuimala, Osmo Tuokko, Maire Uosukainen, Pentti Warvas, Eija-Liisa Veijalainen (J. Mouhu???).

 

Antero Pärssinen luovutti kokouksen puheenjohtajalle puheenjohtajan nuijan, joka oli tehty Pärssisen pihalla kasvaneesta visakoivusta.

 

1.  Avaus       Puheenjohtaja Raimo Tuimala avasi kokouksen uudella nuijalla ja lausui samalla kiitokset kahvinkeittäjille.  Sihteerinä toimi Irja Jantunen.

 

2.  Esityslista 

Esityslista hyväksyttiin siten, että kohdat 5 ja 6 siirrettiin kokouksen lopussa käsiteltäviksi.

 

3..Läsnäolijat 

Käytiin läpi lyhyt esittelykierros.  Uudet osanottajat esittelivät itsensä ja tutkimusalueensa tarkemmin.

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

                      Käytiin läpi edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

5..Vetoryhmän valinta vuodelle 2008

                      Valittiin vetoryhmä vuodelle 2008

                      Pyhäjärvi        Kauko Hinkkanen ja Eija Savolainen

                      Sakkola         Leena Repo ja Kari Ola

                      Vuoksela        Pentti Warvas ja Jyrki Warvas

                      Metsäpirtti      Kalevi Hyytiä ja Kimmo Laulajainen

                      Rautu             Raimo Tuimala ja Irja Jantunen

 

6..Digitointitilanne ja aineiston tulkinta

                      Sakkolan koko aineisto on skannattu ja esillä netissä

                      Raudun tiedot suurimmaksi osaksi skannattu

                      Metsäpirtti lähes kokonaan skannattu

                      Pyhäjärvi on tekeillä

 

Eeva Malkamäki esitti kiitokset Eija Savolaiselle, joka oli tehnyt valtavasti työtä digitalisoinnin hyväksi.

Samalla hän kertoi, millaisia sisällysluetteloita on tehty, jotta asiat löytyisivät mahdollisimman hyvin. Luettelossa selitys on kuvakohtainen.

 

Eeva Malkamäki esitteli mm. muuttokirjoja ja selvitti mitä kaikkea muuttokirjaan ennen muinoin merkittiin.  Eri seurakunnat ovat rekisteröineet eri asioita.

 

Kari Ola esitti, että voitaisiin perustaa ryhmiä, jotka tulkitsisivat rekisteröityjä papereita, jotta niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä asianomaisille.

 

7. Tulevien kokousten vierailijat

Metsäpirtin vetovastuulla olevaan kokoukseen pyydetään Walkjärven pitäjäseuran puheenjohtaja puhumaan.  Pentti Warvas keskustelee asiasta lisää.

 

Sakkolan vetovastuulla olevassa kokouksessa Kari Ola selvittää ja etsii esittelijän Suur-Sakkolasta ja sen jakautumisesta muiksi pitäjiksi.

 

Antero Pärssinen hankkii vierailijan Pyhäjärven päivään.

 

Esityksiä vierailijoista voi esittää vetoryhmälle.

 

8. Tietosuoja-asiat

                      Keskusteltiin vilkkaasti tietosuoja-asiasta, mutta toistaiseksi ollaan kuulolla.

Kun sukututkimusjärjestöt ovat saaneet luotua eettisiä pelisääntöjä, kutsutaan esittelijä kokoukseen. Kartoitetaan osaltamme niitä tietosuojakysymyksiä, joihin halutaan vastauksia.

 

9. Seuraavat kokoukset

12.4.2008                                                        vetovastuu Metsäpirtti

20.9.2008                                                        vetovastuu Sakkola

15.11.2008                                                    vetovastuu Pyhäjärvi

Alustavasti päätettiin vuoden 2009 ajankohdiksi seuraavat

17.1.2009                            vetovastuu Vuoksela

18.4. tai 25.4.2009              vetovastuu  Rautu

19.9.2009                            vetovastuu Metsäpirtti

14.11. tai 21.11.2009          vetovastuu Sakkola

 

10..Sukututkimuspiirin Viipurin matka  21.-22.4.2008

Leena Repo jakoi Viipurin matkaesitteen.  Matkaesite on nähtävissä myös www.suvannonsuvut.net  => Tapahtumat.

Matkalle sopii 25 henkilöä.  Hinta on noin 200-220 euroa.  Matka ei täyttynyt läsnä olevista, joten päätettiin laittaa ilmoitus Suvannon Seutuun ja Rautulaisten lehteen.

 

11..Sukutapahtuma 19.-20.10.2007

Leena Repo kertoi viime syksyn sukutapahtumasta.  Hänen mielestään paikalla kävijöille oli syntynyt mielikuva, ettei tutkittavaa materiaalia ollut riittävästi esittelypöydillä.  Päätettiin nimetä huhtikuun kokouksessa työryhmä, joka miettii, millaisella aineistolla esiinnytään ensi syksynä tapahtuvassa KUULUTKO SUKUUNI -näyttelyssä.

 

12.Taloustilanne

                      Rahaa on kassassa 19.1.2008                    475,90 euroa.

                     

Saldo 17.1.2007                                        406,20 euroa

                      kahvikassa 19.1.2008                                87,70 euroa

                      -maksettu digitointikuluja                             18,00 euroa

                      saldo 19.1.2008                                        475,90 euroa

 

                      Lisäksi omaisuutta on kirja-arvoltaan          400 euroa

 

13..Muut asiat                     

Antero Pärssinen esitti kiitokset Reijo Leppäsen toimittamasta aineistosta, joka käsitteli Hutrin ja Leppäsen sukujen historiaa.  Pärssinen oli laatinut Leppäselle kiitoskirjeen, jonka hän esitteli läsnä oleville. Antero Pärssinen antoi aineiston

halukkaille tutkittavaksi.

 

Timo Vaara ja Harri Kekki esittelivät erikokoisia tulostettuja sukupuita. Suuremmassa sukupuussa oli noin 9600 henkilöä, mutta lukeminen olikin jo liki mahdotonta. Sukupuut voi tehdä netin kautta ja tulostaa sitten painolaitoksessa suurehkoina tauluina. Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä osoitteeseen timo@vaara.org

 

Kalevi Hyytiä esitteli kehitteillä olevaa virtuaalista paikkahistoriaa.

 

14..Kokouksen päättäminen klo 16.50

Puheenjohtaja esitti kiitoksen osanottajille omasta ja sihteerin puolesta ja ojensi nuijan seuraavan kokouksen puheenjohtajalle Kalevi Hyytiälle.