takaisin edelliselle sivulle

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokous

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokous

 

Aika               Lauantai 17.11.2007, kello 15.15

 

Paikka           Karjalatalo, Galleria-Sali

 

Vetovastuu    Vpl. Pyhäjärvi

 

Läsnä            Antero Pärssinen, pj                                 Harri Laine

                      Jorma Heikkonen                                      Arja Hiiri

                      Inkeri Hiiri                                                  Heikki Malkamäki

                      Eija Savolainen                                         Eeva Malkamäki

                      Raimo Tuimala                                         Reino Äikiä

                      Toini Onttonen                                          Elina Laine

                      Leena Repo                                              Heljä Pulli

                      J. Warvas                                                 Pentti Warvas

                      Marja Härmä                                             Marjo Ristilä-Toikka

                      Juhani Forsberg                                       Kaarina Pärssinen

                      Salme Rintala                                           Sirkka Isola

                      Ulla Kaasalainen                                      Yrjö S. Kaasalainen

                      Eija-Liisa Veijalainen                                Maire Uosukainen

                      Ensio Uosukainen                                    Osmo Tuokko

                      Kauko Hinkkanen, siht.

 

1 Avaus

Puheenjohtaja Antero Pärssinen avasi kokouksen ja kutsui sihteeriksi Kauko Hinkkasen.

 

2 Edellisen kokouksen pöytäkirja

 

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 

3 Osanottajat

 

Tapahtui lyhyt osanottajien esittely; nimi, kotipaikka ja sukujuuret

 

4 Pitäjäpäivän anti Suvannon seudun sukututkijoille

 

Todettiin, että tätä kokousta edeltävä Karjalan Liiton järjestämä pitäjäpäivä – teemana Vuoksi –
oli hyvä ja sukututkimuspiirin tulevaa toimintaa ajatellen valaiseva.

 

5 Talous

Rahaa on kassassa 11.11.2007 – valtakunnallisen sukutapahtuman 19. – 21.10.2007
kulut vähennettynä – 344,45 euroa. Nyt pidettävän kokouksen tuki on 71,75 euroa.

 

6 Digitointitilanne

 

·         Sakkolan koko kirkon aineisto on skannattu

·         Raudun tiedot ovat suurimmaksi osaksi skannatut

·         Metsäpirtin tiedot ovat skannatut lähes kokonaan

·         Pyhäjärven osalta mikrokortit siirtyvät käyttöön. Osa lähdeaineistosta on huonoa.

 

7 Hinkkasten sukuseuran esittely

 

Kauko Hinkkanen teki selkoa sukuseuran synnystä ja sen toiminnasta:

 

·         suvun asuinsijojen sijoittumisesta Itä-Suomeen ja Karjalan kannakselle, mm. Suvannon
molemmille puolille, 1700-luvun alusta lähtien

·         sukuseuran perustamisesta v. 1991 ja sukututkimuksen käynnistymisestä

·         sukuseuran säännöistä, hallinnosta ja sukukokouksista

·         sukukirjan julkaisemisesta v. 1993 ja sukulehden toimittamisesta vuodesta 1995 lähtien

·         logotuotteista sukuseuran talouden tukena. Jäsenmaksut muodostavat toki varsinaisen toiminnan rahoituslähteen.

·         sukuseuran yhteenkuuluvuutta lujittavista kotimaan ja Karjalan kannaksen matkoista.

 

Lopuksi hän tähdensi, miten tärkeää ja hyödyllistä on aktiivisesti osallistua sukututkimusverkostojen työskentelyyn.

 

8 Seuraava kokous

 

Seuraava kokous pidetään 19.1.2008 kello 14.00 Karjala-talossa, Laatokka-salissa.
Järjestelyvastuussa on silloin Rautu. Vetoryhmä kokoontuu ennen varsinaista kokousta
kello 12.00 alkaen. Kello 12.30 alkaa vapaamuotoinen tietojen vaihto osanottajien kesken.

 

9 Muut asiat

 

9.1 Viipurin matka

 

Leena Repo esivalmistelee kahden päivän Viipurin matkaa viikolle 17/2008. Matka tehdään junalla.
Ensimmäinen päivä sisältää tutustumiskäyntejä myöhemmin määriteltäviin kohteisiin, esim. entisiin kouluihin.
Toinen päivä varataan käyntiin Viipurin maakunta-arkistossa, johon osanottajamäärä on rajoitettu 15 henkilöön.

 

9.2 Sukutietoutta

 

Reijo Leppänen on lähettänyt Suvannon sukututkimuspiirille aineistoa, joka käsittää Hutri ja Leppäsen
sukujen historiaa. Tämän ohella olemme saaneet häneltä myös runokirjan; ”Perille saavutaan”.
Puheenjohtaja tutkii aineiston, siirtää sen kiertoon halukkaille sukututkimuspiirin jäsenille ja lähettää Leppäselle kiitoskirjeen.

 

10 Kokouksen päätös

 

Puheenjohtaja kiitti kokousta käytetyistä puheenvuoroista, vilkkaasta mielipiteitten vaihdosta ja erityisesti
Yrjö S. Kaasalaista Vpl. Pyhäjärvi-Säätiön kahvitarjoilusta ja hänen vaimonsa leipomista maukkaista piirakoista.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.00.