takaisin edelliselle sivulle

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokous

Suvannon Seudun sukututkimuspiirin kokous

 

Aika              lauantai 22.09.2007 klo 14.00 – 17.00 

Paikka             Karjalatalo, Laatokka-sali

Vetovastuu     Sakkola

 

Läsnä            Kari Ola (pj./siht.)              Leena Repo (pj./siht)

                      Kalevi Hyytiä                    Pentti Warvas

                      Raimo Tuimala                  Aini Kokko

                      Elina Laine                         Maire Uosukainen

                      Toini Onttonen                   Eeva Malkamäki

                      Timo Auvinen                    Heikki Malkamäki

                      Marja-Liisa Vesanto         Irja Jantunen

                      Eija Savolainen                  Ilmi Pesonen

                      Raimo Manninen               Heljä Pulli

                      Kauko Hinkkanen             Valto Pärssinen

                      Antero Pärssinen               Veikko Repo, Kurkijoki

                      Ulla Kaasalainen               Yrjö S. Kaasalainen

                      Kaarina Pärssinen             Osmo Tuokko

 

1. Avaus

                      Kari Ola avasi kokouksen klo 14.00 ja kutsui sihteeriksi Leena Revon

 

2. Esityslista

                      Esityslista hyväksyttiin.

 

3. Läsnäolijat (lyhyt esittely)

Läsnäolijat esittelivät lyhyesti itsensä ja tutkittavana olevia sukuja. Uudet tulokkaat  kertoivat itsestään hieman laveammin.

                     

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

                      Edellisen kokouksen pöytäkirjaa ei ollut.

 

5. Suvannon Seudun Sukututkijoiden nettisivut

Heikki Malkamäki esitteli uudistuneet nettisivut. Asiasta keskusteltiin. Sivut todettiin hyviksi. Todettiin myös että ne täydentyvät vähitellen. Sivuista kootaan edelleen käyttäjien kokemuksia.

Sakkolan sivuille päätettiin esittää linkkiä Suvannon Seudun Sukututkijoiden sivulle.

Loppupäätelmä oli: ”Näin mallikkaaseen työhön ei pystykään kuin diplomi-insinööri!!!”

6. Digiprojektin tämän hetken tilanne

Eeva Malkamäki kertoi käynnissä olevasta rippikirjojen digitoinnista.

Todettiin, että: Sellossa oli digitointi koulutus 1.9

Eeva Malkamäki, Ilmi Pesonen sekä Eija Savolainen ovat käyneet Keravalla digitoimassa.

Digitointi Leppävaaran kirjastossa alkaa lähiaikoina.

Tarvittavat kirkonkirjojen mikrokorttien lainoista tulevat kulut maksaa rahastonhoitaja varoistaan.

Seuraavassa kokouksessa päätettiin luetteloida, mitä on digitoitu ja kuka tekee mitä, ettei tulisi päällekkäisyyksiä.

7. Leena Repo toi esille Valtakunnallisen sukutapahtuman suunnittelua

Tänä vuonna Kuulutko sukuuni –tapahtumaa ei järjestetä. Valtakunnallinen Sukutapahtuma pidetään Karjalatalolla 19.-21.10.2007 Suomen Sukututkimusseuran juhlavuoden kunniaksi.

Suvannon Seudun sukututkijoilla on tilaisuudessa oma osastonsa.

Osastosta päätettiin seuraavaa:

  ¤ sasto koristellaan pitkillä viireillä

  ¤ päivystäjät esittelevät oman pitäjänsä sukututkimusta. Listat kiersivät ja päivystysaikoja varattiin. Leena Repo jakaa päivystysvuorot.

  ¤ tietokoneita tuodaan pöydille, jotta osastolla kävijöiden kysymyksiin sukujuurista voitaisiin vastata

  ¤ Kauko Hinkkanen tekee Heikki Malkamäen kanssa listan vuosiluvuista Suvannon Seudun tärkeistä tapahtumista,

     jotka ovat vaikuttaneet kotiseutumme historiaan

  ¤ pitäjäkartat pannaan seinille

  ¤ Kari Ola tuo seinälle logon

8. Pitäjäpäivän järjestelyistä

Karjalatalolla järjestetään pitäjäpäivä 17.11, jossa esitellään Suvannon Seudun pitäjiä. Seuraltamme on pyydetty puheenvuoro. Sovittiin, että Antero Pärssinen esittelee nettisivut. Asia sovitaan Mervi Piipposen kanssa.

9. Leena Repo jatkoi puheenjohtajana, Kari Ola sihteerinä

10. Veikko Repo Kurkijoki-Hiitolan sukututkijoista kertoi sukunimien vaelluksesta pitkin Laatokan rantoja.

Veikko Revon omat juuret liittyvät vahvasti Kurkijokeen.

                      Hän oli yhdessä Mauri Rastaan kanssa perustamassa em. sukuseuraa.

Kurkijoen ja Hiitolan lisäksi Jaakkima ja Parikkala ovat myös tärkeitä tietolähteitä. Merkittävät historialliset tapahtumat kuten Pohjan sota ja Ruptuurisota ovat aina aktivoineet myös väestön muuttoliikkeitä. Muuttoliike on lähes yksinomaan suuntautunut etelään ja kaakkoon, Laatokan rantoja pitkin aina Inkeriin ja Pietariin asti. Veikko Repo toivoi, että sukututkimusseurat tekisivät tämän tiimoilta yhteistyötä. Inkerihän on kaikille yhteinen mielenkiinnon kohde.

 

11. Kari Ola kertoi Viiksalahden kylän asujamistosta ennen vuotta 1735.

Niistä 16 suvusta, jotka asuivat aikoinaan Viiksanlahdessa, vain Pitkäset ja Suikkaset jäivät pysyvästi kylän asukkaiksi 1700-luvun jälkipuolelta lähtien. Kari Olaa kiinnostavat erityisesti seuraavien sukujen myöhemmät vaiheet: Himaset, Makkoset, Sepät, Seppäset, Paajaset ja Puusniekat. Kellä tietoa on, Kariin yhteyttä. Pitkästen osalta näyttää nyt siltä, että he ovat tulleet Sakkolaan 1660-luvulla Antreasta päin.

 

12.  Pentti Warvas kertoi dia-kuvin kesäisestä käynnistään Kanadan Sointulassa.

Matti Kurikka perusti suomalaisen osuustoiminnallisen siirtokunnan Vancouverin saarelle jo vuonna 1901. Se hajosi pian sisäisiin

ristiriitoihin, mutta on säilyttänyt vahvan suomalaisen leiman. Paikkakunnalla asuu yhä suomenkieltä taitavia ja perinteitä vaalitaan

monin tavoin.

 

13. Seuraava kokous on 17.11.2007 (Pyhäjärvi).

Karjalatalon Pitäjäpäivän vuoksi kokous aloitetaan vasta klo 15.00, jota ennen juodaan kahvit.

Toivomus on, että mahdollisimman moni meistä osallistuisi myös Pitäjäpäivän ohjelmaan klo 13 – 15.

 

14. Vetoryhmä valtuutettiin jatkamaan ehdotetun Viipurin matkan suunnittelua.

Matka kesto on kaksi päivää ja se tapahtuu rautateitse. Ensimmäinen päivä on varattu Viipurin kaupunkikohteisiin ja toinen päivä Maakunta-arkistoon. Matkan ajankohta on alustavasti toukokuu 2008. Matkan tarkennetut tiedot (hotelli, kustannukset ..) tuodaan

kokoukseen 19.1.2008 (Rautu).

 

                      Kauko Hinkkanen esitteli juuri valmistuneet Pyhäjärveä käsittelevät kirjat,

                      osa I Pyhäkylän koulutie 1877-2007 ja osa II Juurillaan ja maailmalla. Kirjoja voi

                      tilata Kaukon kautta..

 

                      Osmo Tuokko myymässä kahta kirjasarjaa: Oma maa I – VI ja Suomen kansan aika-

                      kirjat I – X.

 

15.  Kassassa rahaa 22.9.2007 yhteensä 855,55 €.

 

16.  Puheenjohtaja Leena Repo päätti kokouksen klo 16.55.